Baza teleadresowa

 

Adam Charchalis

prof. dr hab.inż.

Stanowisko
prof.zw.
Funkcja
Kierownik Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
Pokój
A-224
Telefon
58-5586-347
E-mail
a.charchalisatwm.am.gdynia.pl

Pion Rektora, Pełnomocnicy Rektora

Funkcja
Pełnomocnik Rektora ds wdrażania strategii rozwoju AMG
Pokój
A-224
Telefon
58-5586-347
E-mail
a.charchalisatwm.am.gdynia.pl

Łucja Rekowska

Stanowisko
specjalista - Biuro Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
Pokój
A-236
Telefon
58-5586-432
E-mail
kmotratwm.am.gdynia.pl

Wydział Mechaniczny, Pełnomocnik ds. SZJ na WM

Funkcja
Pełnomocnik ds systemu zarządzania jakością na Wydziale Mechanicznym
Pokój
A-236
Telefon
58-5586-432

Mirosław Czechowski

dr hab. inż.

Stanowisko
prof nadzw. AMG
Pokój
A-234
Telefon
58-5586-346
E-mail
czechoatam.gdynia.pl
Stanowisko
prof.nadzw. AMG
Funkcja
Prorektor ds kształcenia
Pokój
B-102
Telefon
58-5586-437 58-6216-434
E-mail
pror2atam.gdynia.pl

Rafał Chabowski

mgr

Stanowisko
specjalista
Funkcja
Z-ca Kierownika Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
Pokój
H-102
Telefon
58-5586-431
E-mail
rafalatam.gdynia.pl

Maria Cicholska

dr inż.

Stanowisko
adiunkt
Pokój
A-234
Telefon
58-5586-346
E-mail
cichaatam.gdynia.pl

Tomasz Dyl

dr hab. inż.

Stanowisko
prof.nadzw.AMG
Pokój
A-239
Telefon
58-5586-323
E-mail
dyluatam.gdynia.pl

Robert Starosta

dr hab. inż.

Stanowisko
prof. nadzw. AMG
Pokój
A-224
Telefon
58-5586-249
E-mail
starostaatam.gdynia.pl

Wydział Mechaniczny, Prodziekan WM

Stanowisko
prof. nadzw. AMG
Funkcja
Prodziekan ds. studenckich i naukowych
Pokój
A-205
Telefon
58-5586-321
E-mail
starostaatam.gdynia.pl

Krzysztof Dudzik

dr inż.

Stanowisko
adiunkt
Pokój
A-249
Telefon
58-5586-549
E-mail
kdudzikatam.gdynia.pl

Włodzimierz Kończewicz

dr inż.

Stanowisko
adiunkt
Pokój
A-212
Telefon
58-5586-564
E-mail
wlodzioatam.gdynia.pl

NSZZ "Solidarność"

Funkcja
członek NSZZ "Solidarność"
Pokój
B-119
Telefon
58-5586-353

Wojciech Labuda

dr inż.

Stanowisko
adiunkt
Pokój
A-249
Telefon
58-5586-549
E-mail
wlabudaatam.gdynia.pl

Justyna Molenda

dr inż.

Stanowisko
adiunkt
Pokój
A-244
Telefon
58-5586-249
E-mail
j.molendaatwm.am.gdynia.pl

Wydział Mechaniczny, Prodziekan WM

Funkcja
Prodziekan ds. dydaktycznych
Pokój
A-205
Telefon
58-5586-321
E-mail
j.molendaatwm.am.gdynia.pl

Grzegorz Gesella

mgr inż.

Stanowisko
asystent
Pokój
A-239
Telefon
58-5586-323
E-mail
g.gesellaatwm.am.gdynia.pl

Paulina Woźniak

mgr inż.

Stanowisko
asystent
Pokój
A-249
Telefon
59-5586-549
E-mail
p.wozniakatwm.am.gdynia.pl

Aleksandra Pelc

mgr inż.

Stanowisko
asystent
Pokój
A-249
Telefon
58-5586-549
E-mail
a.pelcatwm.am.gdynia.pl

Andrzej Daszyk

mgr inż.

Stanowisko
wykładowca
Pokój
A-212
Telefon
58-5586-564
E-mail
daszykatam.gdynia.pl

Piotr Cholawo

mgr inż.

Stanowisko
specjalista
Pokój
H-206
Telefon
58-5586-611

Henryk Kaźmierczak

mgr inż.

Stanowisko
specjalista
Pokój
H-109
Telefon
58-5586-653

Leszek Staniszewski

inż.

Stanowisko
specjalista
Pokój
H-101
Telefon
58-5586-450

Jerzy Makara

Stanowisko
technik
Pokój
H-1
Telefon
58-5586-477

Piotr Pażątka-Lipiński

Stanowisko
pracownik inżynieryjno-techniczny
Pokój
H-110
Telefon
58-5586-476

Ryszard Terbak

Stanowisko
starszy mistrz
Pokój
H-206
Telefon
58-5586-611

Mirosław Szyfelbain

mgr inż.

Stanowisko
samodzielny referent techniczny
Pokój
H 101
Telefon
58-5586-450

Arkadiusz Przybyszewski

mgr inż.

Stanowisko
specjalista
Pokój
H 01
Telefon
58-5586-450

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
24.03.2016
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 17.02.2017