Aktualności

MODERN SHIP MANAGEMENT - 4 edycja studiów podyplomowych

Studia podyplomowe MODERN SHIP MANAGEMENT skierowane do absolwentów wyższych uczelni. Studia stwarzają możliwość podwyższenia posiadanej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Dzięki uczestnictwu w zajęciach (wykłady, warsztaty, case studies) można zdobyć nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

 

Wprowadzenie:
K.Okońska 20.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 03.09.2018

Strony