Czwarte posiedzenie Konwentu Morskiego

W sobotę 7 października, w dniu inauguracji roku akademickiego, w budynku Wydziału Nawigacyjnego AMG obyło się czwarte już posiedzenie Konwentu Morskiego. To nieformalne, społeczne ciało skupiające grono fachowców z wielu dziedzin gospodarki morskiej, powstałe z inicjatywy kpt.ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, stawia sobie za cel podniesienie spraw polskiego morza do rządowych priorytetów. Wpływy animatorów Konwentu sprawiły, że tegoroczna inauguracja i późniejsze posiedzenie zgromadziły znaczące osobistości. Obradom Konwentu przewodniczył prezes Remontowa Holding S.A. Piotra Soyka, w prezydium zasiedli m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, ministrowie Mariusz Błaszczak i Marek Gróbarczyk, rektor AMG prof.dr hab. inż. Janusz Zarębski. Na sali m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wiceministrowie rządu Anna Moskwa (MGMiŻŚ), Jan Dziedziczak (MSZ), Bartosz Kownacki (MON), Kazimierz Smoliński (MIiB)szefowa Komisji Morskiej Sejmu RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Liczni przedstawiciele kadr kierowniczych najważniejszych firm Pomorza, placówek naukowych, administracji morskiej. 

Od powstania Konwentu, Akademię Morską w Gdyni reprezentuje w pracach prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki. Pod jego kierunkiem powstało opracowanie "Odbudowa floty pod polską banderą", którego egzemplarze wręczono wicepremierowi Morawieckiemu, ministrowi Gróbarczykowi oraz zainteresowanym morską branżą politykom.

W obradach omawiano problemy polskiego rybołówstwa, żeglugi śródlądowej, szkolnictwa morskiego. Przedstawiciele rządu i parlamentu przedstawili podstawowe tematy z zakresu zainteresowań resortów, wpływające na politkę morską kraju.

W emocjonalnym, pełnym pasji wystąpieniu, kpt.ż.w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego, zaprezentował swoją wizję rozwoju polskiej gospodarki morskiej - szanse i zagrożenia wobec światowych tendencji w żegludze, przemyśle okrętowym, nauce i edukacji morskiej.

Zwieńczeniem wizyty przedstawicieli rządu i parlamentu - gości Konwentu i Akademii Morskiej w Gdyni - było kuluarowe spotkanie w salonie "Daru Młodzieży"

fot. Aleksander Gosk, Cezary Spigarski.  

  

W prezydium Konwentu Morskiego

Przewodniczący Konwentu Morskiego kpt.ż.w. Zbigniew Sulatycki

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i sekretarz Kongresu Krzysztof Siedlikowski

Wiceministrowie Jan Dziedziczak (MSZ), Anna Moskwa (MGMiŻŚ), Kazimierz Smoliński (MIiB), prezydent Wojciech Szczurek, Dorota Arciszewska-Mielewczyk (poseł PiS)

Wiceminister Bartosz Kownacki

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

prezydent Wojciech Szczurek

Opracowanie "Odbudowa floty pod polską banderą" dla wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Prorektor ds. morskich AMG, dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki

Opracowanie "Odbudowa floty pod polską banderą" dla Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

Kapitan Sulatycki o morzu i Kongresie

JM Rektor prof. Janusz Zarębski podejmuje gości w salonie "Daru Młodzieży" - ministra Marka Gróbarczyka i Rektora AM ze Szczecina prof. Wojciecha Ślączkę...

...ministra Mariusza Błaszczaka i ....

...wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Wpis do Księgi Pamiątkowej "Daru Młodzieży"

W salonie "Daru Młodzieży"

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
10.10.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 10.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.10.2017