Elsevier Research Impact Leader Award 2017 dla AMG

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences Engineering and Technology Humanities Medical Sciences Natural Sciences Social Sciences.

Laureatami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2017 są:

Agricultural Sciences
Uniwersytet Rzeszowski – uczelnia zanotowała najwyższy w Polsce przyrost liczby publikacji w tej dyscyplinie, połączony ze wzrostem liczby autorów. Jednocześnie publikacje Uniwersytetu Rzeszowskiego osiągnęły drugą w Polsce cytowalność w dyscyplinie Agricultural Sciences.
Nagrodę odebrał rektor URz, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Engineering and Technology
Akademia Morska w Gdyni miała w latach 2014-2016  największy w kraju odsetek publikacji wśród czasopism o najwyższym wpływie w kategorii Engineering and Technology – wyniósł on 33%! Ten wynik na pewno przełoży się w jeszcze większą cytowalność w przyszłości. Nagrodę odebrał prorektor, dr hab. inż., prof. AMG Ireneusz Czarnowski.

Humanities
Uniwersytet Rzeszowski został zdecydowanym zwycięzcą w kategorii Humanities. Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim publikacje z dziedziny filozofii, etyki i religii, a szczególnie te traktujące o sztukach walki.
Nagrodę odebrał rektor URz, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Medical Sciences
Gdański Uniwersytet Medyczny zwyciężył w tej kategorii dzięki temu, że liczba publikacji uczelni wśród najlepszych czasopism w dyscyplinie Medical Sciences rośnie z roku na rok. Jednocześnie cytowalność publikacji GUMed należy do najwyższych w kraju. Uczelnia osiągnęła sukces za sprawą wysoko cytowanych publikacji w czasopismach takich jak Kardiologia Polska, a także New England Journal of Medicine czy Lancet.
Nagrodę odebrał rektor GUMed, prof. dr hab. Marcin Gruchała.

Natural Sciences
Uniwersytet Zielonogórski ma najwyższe w Polsce cytowania w dyscyplinie Natural Science, co wraz z dynamicznym wzrostem liczby autorów oraz liczby publikacji w tej kategorii dało mu przewagę nad konkurentami. Nagrodę odebrał prorektor UZ, prof. dr hab. Giorgi Melikidze.

Social Sciences
Politechnika Gdańska - po raz drugi! - wysunęła się na pozycję lidera dzięki wysokiemu poziomowi współpracy międzynarodowej oraz dużemu wzrostowi liczby publikacji i autorów. Nagrodę odebrał rektor PG, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

Fotorelacja z Gali Nagrody znajdują się na stronie konferencji:
www.perspektywy.org/warsaw2017

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Bednarska
05.12.2017
Wprowadzenie:
i.bednarska 05.12.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 23.02.2018