Od Szkoły Morskiej do Uniwersytetu Morskiego

Państwowa Szkoła Morska w Gdyni (1930-1939), fot. Archiwum AMG

W dniu 15 listopada 2017 r., podczas nadzwyczajnego posiedzenia, Senat Akademii Morskiej w Gdyni podjął uchwałę o zmianie nazwy uczelni, a także upoważnił Jego Magnificencję Rektora do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały.

Uchwała Senatu została podjęta w związku z tym, że Uczelnia w roku akademickim 2016/2017 nabyła ostatecznie wszystkie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i spełniła wymogi określające warunki konieczne do zmiany nazwy.

Możliwość zmiany nazwy uczelni, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, wiąże się z koniecznością posiadania przez wydziały co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Wszystkie wydziały Akademii Morskiej w Gdyni nabyły uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Morskiej w Gdyni posiadają łącznie sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym 5 z tych uprawnień zostało uzyskanych w dziedzinie nauk technicznych.

Zmiana nazwy „Akademia” na „Uniwersytet” jest zmianą prestiżową, podnoszącą rangę Uczelni w rankingach światowych i europejskich. Programy nauczania, kierunki, siatki godzin, wykładowcy nie zmieniają się. Uczelnia pozostaje uczelnią techniczną kształcącą na poziomie inżynierskim, licencjackim, magisterskim oraz na studiach trzeciego stopnia. Nasi studenci nadal będą uzyskiwać stopnie magistra i inżyniera. Nazwa „Uniwersytet” jest sygnałem dla kandydatów na naszą Uczelnię, że pokonujemy kolejny szczebel w rozwoju od Szkoły Morskiej do Uniwersytetu Morskiego.  

Zmiana nazwy zwiększy możliwości Uczelni, pozwoli na odróżnianie od uczelni wojskowych, które są akademiami wojskowymi. W kontaktach międzynarodowych posługujemy się nazwą „Gdynia Maritime Universisty”, która dla naszych partnerów oznacza prestiż i wyższą pozycję niż „Maritime Academy”.

Uniwersytet to również powód do dumy dla miasta Gdyni, które jest jedynym tak dużym miastem bez uniwersytetu. Będziemy jedynym Uniwersytetem Morskim w Polsce.

Uchwałę Senatu popierają instytucje samorządowe i wojewódzkie, jak również współpracujące z nami instytucje morskie i stoczniowe, naukowe i biznesowe. Decyzję o zmianie nazwy uczelni morskiej podejmuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pan Marek Gróbarczyk. JM Rektor złoży wniosek wraz z Uchwałą Senatu i listami poparcia na jego ręce.

Kalendarium:

1920 – Szkoła Morska w Tczewie

1930 – Państwowa Szkoła Morska w Gdyni

1939-45 – Państwowa Szkoła Morska na Wychodźstwie

1969 – Wyższa Szkoła Morska

2001 – Akademia Morska w Gdyni

2017? – Uniwersytet Morski w Gdyni

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Czarnecka
24.11.2017
Wprowadzenie:
M. Zajk 24.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 01.12.2017