Architekt Oprogramowania C++

Architekt Oprogramowania C++

Zadania:

 • projektowanie i wytwarzanie wielowątkowej aplikacji realizującej transport danych;
 • tworzenie kodu produkcyjnego o dużej złożoności i dużym stopniu trudności;
 • tworzenie rozwiązań gwarantujących dużą stabilność działania;
 • modelowanie architektury w notacji UML;
 • optymalizacja zastosowanych rozwiązań;
 • weryfikacja  realizacji zgodnie z opracowanymi modelami architektury.

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe na kierunkach Informatyka, Telekomunikacja lub pokrewne;
 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji wielowątkowych;
 • znajomość zaawansowanych technik programowania obiektowego C++ 11;
 • znajomość problematyki kolejkowania danych, kolekcji, technik synchronizacji i współbieżności;
 • znajomość angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i wytwarzanie dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację;
 • umiejętność rozwiązywania problemów w bardzo złożonych projektach i problemach;
 • otwartość na nowe rozwiązania;
 • zdolność do poszukiwania rozwiązań szybkiego lokalizowania problemów i ich usuwania.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu małym zespołem;
 • znajomość lekkich metodyk tworzenia systemów informatycznych;
 • znajomość systemu operacyjnego Linux.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę nad Software Defined Radio;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania;
 • szkolenia certyfikujące, zawodowe;
 • wsparcie finansowe dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • możliwość rozwoju;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.);
 • udział w realizacji unikatowych projektów w dla sektora zbrojeniowego.

  Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres e‑mail: rekrutacjaatctm.gdynia.pl

Termin zatrudnienia – luty / marzec 2018


"Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą przy ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia".


OBR CTM S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

bks
09.02.2018
Wprowadzenie:
BKS 09.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
BKS 09.02.2018