Dzień Otwarty Akademii Morskiej

Dzień Otwarty AMG

Wciąż zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów? Nie wiesz, która uczelnia wyższa jest dla Ciebie najlepsza? Przyjdź na Dzień Otwarty Akademii Morskiej w Gdyni, a pomożemy Ci wybrać spośród 9 kierunków studiów i 42 specjalności.

Już 13 kwietnia 2018 roku (piątek) w godzinach 9:00 - 14:00 serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli na Dzień Otwarty Akademii Morskiej w Gdyni, który odbędzie się w budynku głównym uczelni (ul. Morska 81-87, Gdynia) oraz w budynku Wydziału Nawigacyjnego (al. Jana Pawła II 3, Skwer Kościuszki w Gdyni). Podczas Dnia Otwartego studenci opowiedzą o uczelni, tajnikach studiowania oraz życiu studenckim. Przyłącz się do wydarzenia na Facebooku.


PUNKT INFORMACYNY


Dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Gdyni dostępny będzie punkt informacyjny. W pukcie informacyjnym pracownicy i studenci odpowiedzą na wszystkie pytania związane z wydarzeniem, ofertą edukacyjną Uczelni oraz zasadami rekrutacji.

Punkt informacyjny dla Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwo będzie znajdował się w holu przy portierni w budynku głównym Uczelni (ul. Morska 81-87, 81 - 225 Gdynia).

Natomiast punkt informacyjny dla Wydziału Nawigacyjnego będzie znajdował się w budynku Wydziału Nawigacyjnego (al. Jana Pawła II 3, 81 - 345 Gdynia).  


ZOSTAŃ STUDENTEM AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI - PREZENTACJA


Chcesz podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni i przeżyć prawdziwą morską przygodę? Przyjdź na prezentację, a dowiesz się co należy zrobić, aby stać się naszym studentem.  Przedstawimy zasady i terminy rekrutacji, wymagane dokumenty oraz ofertę edukacyjną. 

Prowadzący: dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG - Prorektor ds. Kształcenia; mgr Izabela Bednarska - Kierownik Działu Kształcenia i Biura Promocji 
Miejsce: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia (sala podana zostanie wkrótce).
Godziny prezentacji: 9:15 - 10:00, 10:15 - 11:00, 11:15 - 12:00, 12:15 - 13:00. 


PREZENTACJE KÓŁ NAUKOWYCH


Miejsce: Aula im. Tadeusza Meissnera, Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia (wejście główne do budynku)

W auli im. Tadeusza Meissnera swoją działaność zaprezentuje: Parlament Studentów, Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EV PL, Koło Naukowe HMI - Human Machine Interface,  Koło Naukowe "Morski Klub Łączności SZKUNER", Koło Naukowe NAUTICA, Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO, Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG, Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo - Logistycznych (ISTL), Koło Naukowe NAWIGATOR. 


 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Adres: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia (wejście główne do budynku).

 

Zwiedzanie laboratoriów:
Godziny otwarcia - 9:00 - 14:00
Czas przewidziany na prezentację jednego laboratorium - 15 min.
Maksymalna liczebność grupy - 12 osób

 • Laboratorium morskich systemów radiokomunikacyjnych (lab. F306),
 • Laboratorium oprogramowania systemów pomiarowych (lab. F304),
 • Laboratorium sterowników programowalnych (lab. C 244),  
 • Laboratorium odnawialnych źródeł energii (lab. F301),
 • Laboratorium automatyzacji okrętowych systemów energetycznych statku (lab. F308),
 • Laboratorium optoelektroniki (lab. F305),
 • Laboratorium układów mikrofalowych (lab. F304),
 • Laboratorium systemów pomiarowo - kontrolnych (lab. F310),
 • Symulator wysokich napięć (lab. C255).

Wykłady tematyczne: 

 • Elektrotechnika Okrętowa - wczoraj, dzisiaj i jutro,
  godz. 12:00 - 13:00, sala C 250,
  Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG - Prodziekan ds. Morskich i Nauki.

 • Telekomunikacja w służbie bezpieczeństwa na morzu
  godz. 10:00 - 11:00, sala C 250, 
  Prowadzący: dr inż. Krzysztof Januszewski.


 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Adres: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia (wejście główne do budynku).

 

Zwiedzanie laboratoriów:
Godziny otwarcia - 9:00 - 14:00
Czas przewidziany na prezentację jednego laboratorium - 15 min.
Maksymalna liczebność grupy - 15 osób

 • Symulator siłowni okrętowej i Symulator dotykowy Offshore (lab. A 230),
 • Laboratorium Okrętowych Silników Spalinowych (lab. H 105) ,
 • Laboratorium Inżynierii Produkcji (lab. H 107),
 • Laboratorium Mechanizmów i Urządzeń Pomocniczych (lab. H 205),
 • Laboratorium Diagnostyki Technicznej (lab. I 04)  ,
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (lab. I 107),
 • Laboratorium Technik Komputerowych (lab. I 202),
 • Laboratorium Reologii i Fizyki (lab. I 210).

Wykłady tematyczne: 

 • Oferta edukacyjna Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni
  godz. 9:30 - 10:15, sala A13,
  godz. 10:30 - 11:15, sala A13,
  Prowadząca: mgr inż. Małgorzata Malinowska.
 • Ścieżki kariery po Wydziale Mechanicznym
  godz. 13:00 - 13:30, sala A13,
  godz. 13:30 - 14:00, sala A13,
  Prowadzący: dr inż. Mariusz Giernalczyk, prof. nadzw. AMG - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i praktyk
 • Carbon, Kevlar i ich zastosowanie w sportach wyczynowych (F1, Moto GP, WRC, żeglarstwo)
  godz. 11:30 - 12:00, sala A13,
  godz. 12:00 - 12:30, sala A13,
  godz. 12:30 - 13:00, sala A13,
  Prowadzący: dr inż. Krzysztof Dudzik

 

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

Adres: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81 - 87, 81 - 225 Gdynia (wejście główne do budynku).

 

Zwiedzanie laboratoriów:

 • Laboratorium Analiz Spektralnych 
  Spektrofotometr, spektometr absorpcji atomowej.
  Godziny zwiedzania: 11:00 - 14:00 (czas przewidziany na jedną grupę - 30 min.)
  Maksymalna liczebność grupy - 12 osób.
 • Laboratorium Ładunków Niebezpiecznych (lab. C - 148)
  Zaprezentowanie uczestnikom zagrożeń związanych z transportem ciekłych i stałych ładunków masowych drogą morską- zapoznanie z właściwościami ładunków istotnymi z punktu widzenia bezpiecznego transportu morskiego (zdolność do zapłonu, samozapłonu i wybuchu, zdolność do przesypywania i upłynniania). 
  Godziny zwiedzania:  9:00 - 12:00 (czas przewidziany na jedną grupę - 30 min.)
  Maksymalna liczebność grupy - 15 osób.
 • Laboratorium Towaroznawstwa Przemysłowego (lab. C - 151)
  Metody oznaczania paremetrów decydujących o klasie czystości wody:  (kolumna jonowymienna, BZT, spektrofotometryczne oznaczanie żelaza).Odzysk fosforu ze ścieków.
  Godziny zwiedzania:  10:00 - 13:00 (czas przewidziany na jedną grupę - 20 min.)
  Maksymalna liczebność grupy - 20 osób.
 • Laboratorium Chemii, Wody, Paliw i Smarów (lab. C - 149)
  W laboratorium można będzie zapoznać się z technikami z zakresu analiz podstawowych parametrów fizykochemicznych paliw, smarów i wody stosowanych na statkach.
  Godziny zwiedzania:  11:00 - 13:00 (czas przewidziany na jedną grupę - 30 min.)
  Maksymalna liczebność grupy - 15 osób.

Warsztaty:

 • Charakterystyka procesu rozdrabniania
  Celem zajęć jest przedstawienie dzieciom i młodzieży zależności między nakładem pracy, a wilgotnością i strukturą materiału rozdrabnianego.
  Maksymalna liczebność grupy: 12 osób.
  godz. 9:00 - 9:30
  godz. 9:30 - 10:00
  Prowadząca: dr inż. Millena Ruszkowska
 • Charakterystyka koktajli owocowo-warzywnych
  Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży z różnymi możliwościami kompozycji składu koktajli owocowo-warzywnych oraz samodzielne przygotowanie koktajlu przez uczestników warsztatu.
  Maksymalna liczebność grupy: 12 osób.
  godz. 10:30 - 11:00
  godz. 11:00 - 11:30 
  Prowadząca: dr inż. Millena Ruszkowska
 • Papier i tektura bez tajemnic (lab.C - 153)
  Uczestnicy laboratorium zapoznają się z budową papieru (obserwacja mikroskopowa i identyfikacja włókien oraz stosowanych dodatków) i tektury (identyfikacja i rodzaje), podstawowymi cechami fizykochemicznymi oraz możliwościami wykorzystania zarówno papieru jak i tektury w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo sprawdzą swoje zdolności manualne oraz myślenie i projektowanie przestrzenne.
  Maksymalna liczebność grupy: 15 osób
  godz. 9:00 - 10:00,
  godz. 10:00 - 11:00,
  godz. 11:00 - 12:00.
  Prowadząca: dr inż. Aleksandra Heimowska
   

Wykłady:

 • Momenty prawdy i ich znaczenie dla  doskonalenia  jakości relacji usługowych w hotelarstwie
  Proponowany temat wykładu obejmuje swoim zakresem przedstawienie zagadnień mających na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jakie są kluczowe momenty prawdy w hotelarstwie? jak je identyfikować i budować pozytywne relacje z gośćmi hotelowymi? jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych? czym wyróżnić się na rynku przyciągając uwagę klienta? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania wsparte będzie licznymi przykładami dobrych praktyk.
  godz. 9:00 - 10:30,
  godz. 10:30 - 12:00.
  Prowadząca: dr inż. Aleksandra Grobelna.  
 • Wybrane narzędzia marketingu elektronicznego
  Internet jest ważnym kanałem komunikacji wielu przedsięwzięć. Genialny pomysł na biznes - to za mało. Dzisiaj trzeba wiedzieć, w jaki sposób go zmonetyzować, i jak wypromować wykorzystując nowoczesne technologie. W czasie krótkiej prezentacji można będzie poznać kilka uniwersalnych, darmowych narzędzi marketingu elektronicznego, które pomagają promować biznes w Internecie.
  godz.12:00 - 12:30
  godz. 12:30 - 13:00
  godz. 13:00 - 13:30
  godz. 13:30 - 14:00
  Prowadząca: dr Natalia Mańkowska
 • Kawa jakiej nie znamy
  czas trwania - 20 min.
  Prowadzący: dr inż. Przemysław Dmowski
   

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Adres: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, Aleja Jana Pawła II 3, 81 - 345 Gdynia. 

 

Zwiedzanie laboratoriów:

 • Laboratorium Map Elektronicznych. Członkowie Koła Naukowego „Nawigator” zaprezentują możliwości prowadzenia nawigacji przy pomocy systemu ECDIS.
 • Planetarium. Członkowie Koła Naukowego „Nawigator” przedstawią podstawowe informacje nt. astronomii ze szczególnym uwzględnieniem astronawigacji.
 • Symulator Manewrowy prezentowany będzie przez członków Koła Naukowego „Seaways”, w którym podczas warsztatów będzie możliwość manewrowania w gdyńskim porcie.

Wykłady:

 •  Nawigacja – wczoraj i dzisiaj
  godz. 11:00
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit.

O godz. 9:00, 10:00, 12:00, 13:00 zaplanowano spotkania z prodziekanem ds. studenckich i promocji w Auli w budynku Wydziału Nawigacyjnego. Spotkanie przybliży zasady rekrutacji na studia, omówiona zostanie struktura wydziału oraz jego zasoby laboratoryjne. Będzie możliwość zadania pytań dotyczących oferowanych przez wydział studiów na kierunkach Nawigacja i Transport.

Grupy powyżej 5 osób zainteresowane zwiedzaniem, a także osoby chcące wziąć udział w wykładach lub warsztatach tematycznych uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: promocjaatam.gdynia.pl do dnia 9 kwietnia 2018 roku. W zgłoszeniu prosimy podać godziny oraz tytuły wykładów, warsztatów lub nazwy laboratoriów, którymi są Państwo zainteresowani.

Serdecznie zapraszamy!


POMOCNE LINKI


Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Promocji

Wytworzył informację:

M. Zajk
03.04.2018
Wprowadzenie:
M. Zajk 03.04.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 19.04.2018