Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne IPS w Bundestagu

Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Bundestag International Parliamentary Scholarships. Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, którzy są absolwentami studiów wyższych i nie ukończyli 30. roku życia. Laureaci konkursu otrzymają możliwość odbycia  stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:

  • obywatelstwo polskie;
  • ukończone studia wyższe;
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego;
  • znajomość niemieckiej polityki i historii oraz niemieckiego społeczeństwa;
  • wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium.

https://polen.diplo.de/pl-pl/ips-2018/1597242

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
07.06.2018
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 26.06.2018