Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu w Żylinie

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Sali Senatu Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Wizyta miała na celu omówienie możliwości nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy uczelniami.

Akademię Morską w Gdyni reprezentowali:

  • prof. Ireneusz Czarnowski, Prorektor ds. Nauki
  • prof. Andrzej Grzelakowski, Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • dr inż. Justyna Molenda, Prodziekan Wydziału Mechanicznego
  • dr inż. Przemysław Wilczyński, Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego
  • dr inż. Adam Muc, Wydział Elektryczny, Z-ca Kierownika Katedry Automatyki Okrętowej

Uniwersytet w Żylinie reprezentowali:

  • doc. Martin Bugaj, Prodziekan Wydziału Transportu Wodnego,
  • doc. Jarmila Sosedova, Wydział Transportu Wodnego,
  • inż. Tomas Kalina, Wydział Transportu Wodnego

Prorektor ds. Nauki, prof. Ireneusz Czarnowski przedstawił Akademię Morską w Gdyni oraz potencjalne obszary współpracy. W imieniu Uniwersytetu w Żylinie inż. Tomas Kalina zadeklarował wolę nawiązania współpracy w ramach Programu Erasmus Plus, z możliwością dalszego rozszerzania kontaktów o inne płaszczyzny leżące w sferze zainteresowań obu Uczelni.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
08.06.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 08.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 08.06.2018