Współpraca z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.

W dniu 11 czerwca 2018 roku, w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Podpisane porozumienie jest potwierdzeniem istniejącej już współpracy, ale też otwarciem na nowe obszary aktywności, w szczególności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej, która dotyczy rozwoju infrastruktury portowej, aspektów techniczno-technologicznych funkcjonowania portu, systemów zarządzania i eksploatacji w porcie oraz bezpieczeństwa w transporcie morskim i ochrony obszarów morskich.

ZMP Gdańsk S.A. reprezentowali p. Łukasz Greinke – Prezes Zarządu, p. Marcin Osowski – Wiceprezes Zarządu  oraz p. Jowita Zielinkiewicz – Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy

Po podpisaniu porozumienia JM Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. Janusz Zarębski oraz Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., pan Łukasz Greinke, odsłonili logo  ZMP Gdańsk S.A.  na tablicy partnerów strategicznych  w holu głównym Akademii.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
13.06.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 13.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.06.2018