Badania młodych naukowców

W ramach środków finansowych na działalność statutową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dotację celową, z której finansowane są zadania badawcze lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki z ww. dotacji rozdzielane są w jednostkach naukowych w wewnętrznym trybie konkursowym. Badania realizowane są przez młodych pracowników nauki, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktorantów.

Wysokość dotacji celowej na prace badawcze lub rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2018  w Uniwersytecie Morskim w Gdyni  wynosi 115.800 zł.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
03.08.2018
Wprowadzenie:
E.Drożęcka 18.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 03.09.2018