"Dar Młodzieży" zmienia praktykantów w Antwerpii

20.04.2018 - 21.04.2018

"Dar Młodzieży" po powrocie z Madery, w miejsce studentów Hogere Zeevaartschool Antwerpen, mustruje ponownie studentów II roku Wydziału Nawigacyjnego AMG. Planowany powrót fregaty do Gdyni - 28 kwietnia.

Wprowadzenie:
A.Gosk 08.04.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 08.04.2018