Stopnie doktorskie

Stopnie naukowe doktora nadane decyzją Rad Wydziałów UMG

 

Dyscyplina  Budowa i Eksploatacja Maszyn

  Marcin Frycz

Wpływ stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych 2018; promotor dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG

 

Włodzimierz Kończewicz
Regeneracja przylgni zaworów wylotowych w aspekcie warunków eksploatacyjnych silników okrętowych
2016; promotor: dr hab. inż. Waldemar Serbiński prof. nadzw. PG

Krzysztof Rudzki
Dwukryterialna optymalizacja nastaw silnikowego układu napędowego statku ze śrubą nastawną z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
2014; promotor: prof. dr hab.inż. Wiesław Tarełko

CAO Duc Thiep
Finite element method implementation in MATSHELL- a package for computing thin-walled and Stell-like structural members in ship's construction (Implementacja metody elementów skończonych w MATSHELL- pakiecie do obliczeń cienkościennych elementów konstrukcji okrętowych ).
2013; promotor: dr hab. inż. Marek Szwabowicz prof. nadzw. AMG

Justyna Molenda
Wpływ warunków docierania na zmiany temperatury elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej
2013; promotor: dr hab. inż. Adam Barylski

Wojciech Labuda
Ocena przydatności obróbki nagniataniem do poprawy wałaściwosci eksploatacyjnych wałów pomp okretowych
2013; promotor: prof.dr hab.inż. Adam Charchalis

Mirosław Dereszewski
Ocena możliwości pozyskiwania informacji diagnostycznej o pracy silników okrętowych i układów napędowych w oparciu o dyskretnie mierzoną prędkość kątową
2013; promotor: dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG

Krzysztof Dudzik
Analiza możliwości zastosowania zgrzewania tarciowego metodą FSW elementów konstrukcji okrętowych wykonanych ze stopu AW-7020 (AIZn5Mg1)
2012; promotor: prof.dr hab.inż. Adam Charchalis

Tham Boi Chau
-Structural modeling in strength  analysis of marine propeller blades – case study”, (Modelowanie w analizie wytrzymałościowej skrzydeł śruby okrętowej – analiza przypadku)
2011; promotor: dr hab. inż. Marek Szwabowicz

Krzysztof Łukaszewski
Metodyka projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów,
2011; promotor: dr hab. inż. Jan Z. Czajgucki, prof. nadzw. AMG

Tomasz Hajduk
Badania oporów cieplnych zanieczyszczeń w aspekcie degradacji termicznej wymienników ciepła w siłowniach parowych,
2010; promotor: dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz

Jerzy Krefft
Metodyka doboru parametrów energetycznych siłowni we wstępnym etapie projektowania statków kontenerowych,
2010; promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Rafał Pawletko
Wykorzystanie systemu ekspertowego do diagnozowania okrętowego silnika tłokowego,
2009; promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Piotr Kamiński
Wielokryterialna optymalizacja procesu przydziału zadań eksploatacyjnych w siłowni okrętowej,
2009; promotor: dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG

Andrzej Młynarczak
Optymalizacja procesu użytkowania olejów obiegowych w silnikach okrętowych,
2007; promotor: Prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski

Jerzy Kowalski
Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiarów pracy dwusuwowego silnika okrętowego,
2006; promotor: prof.dr hab. inż. Wiesław Tarełko

Zygmunt Górski
Metoda doboru nastaw elementów głównego układu napędowego statków ze śrubą nastawną w aspekcie efektywności eksploatacji siłami,
2003; promotor: dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, prof. nadzw. AMG

 Dyscyplina  Towaroznawstwo

 

          Joanna Bartkowicz

           Postawy wobec owadów jadalnych jako żywności i uwarunkowania ich akceptacji w ujęciu modelowym; 2018; 
           promotor: dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. AMG;

           Dorota Wiśniewska
           Wpływ innowacyjnej techniki oszałamiania na jakość mięsa kurcząt.
           2017; promotor: dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM

           Elwira Brodnicka
           
Ocena jakości wybranych polskich win gronowych.
            2017; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska

           Monika Szyda
          
Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej.
            2017; promotor: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG

           Ewa Marjańska
           
Studia nad zastosowaniem nowego potencjometrycznego sensora do jakościowej i ilościowej analizy wybranych
            napojów bezalkoholowych.
            2017; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska

Marta Białkowska-Minga
Uwarunkowania stosowania walidacji w systemach zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
2016; promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Ziajka

Michalina Gałgowska
Badanie wybranych wyróżników jakości grzybów jadalnych jako lokalnych surowców z regionu warmińsko-mazurskiego.
2015; promotor: prof. dr hab. Stefan Smoczyński

Agnieszka Pronobis-Prońska
Wpływ marki produktu na akceptację jego cech sensorycznych
2013; promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska

Olga Szulecka
Ocena stanu wdrożenia i funkcjonowania systemów identyfikowalności w zakładach przetwórstwa rybnego w Polsce.
2012; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski

Magda Morawska
Wpływ komponentów twarogów na właściwości laminatów poliamidowo/polietylenowych
2012; promotor: prof. dr hab. Izabela Steinka

Milena Bojanowska
Jakość i bezpieczeństwo śruty rzepakowej w procesach transportowych
2012; promotor: dr hab.inż. Ruta Leśmian- Kordas,prof. nadzw. AM w Szczecinie

Marta Czarnowska
Wpływ parametrów technologii zamrażania i warunków przechowywania na zawartość folianów w owocach i warzywach
2011; promotor: Dr hab. inż. Elżbieta Gujska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Brzeska
Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na właściwości nowych materiałów poliuretanowych dla celów medycznych
2010; promotor: Prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska,Dr hab. inż. Helena Janik, Politechnika Gdańska

Joanna Wierzowiecka
Studia nad różnicami wymagań w zarządzaniu jakością w laboratoriach badawczych
2010; promotor: Dr hab. Kazimierz Dendura, prof. WSAiB

Agata Szkiel
Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością w cyklu życia produktów spożywczych
2009; promotor: Dr hab. Kazimierz Dendura, prof. WSAiB

Paweł Łuka
Analiza wpływu zmian jakości i użyteczności samochodów używanych na ich ceny w roku 2006
2009; promotor: Dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, prof. nadzw. AMG

Joanna Wójcik
Wykorzystanie właściwości elektrycznych do oceny jakości wodnych roztworów koncentratu jabłkowego
2008; promotor: Dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie Dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie

Iwona Batyk
Produkt regionalny jako czynnik rozwoju Warmii i Mazur
2008; promotor: Prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński, prof. zw. UWM w Olsztynie

Waldemar Żyngiel
Wpływ parametrów utrwalania metodą wysokociśnieniową HPP na jakość soków z marchwi
2008; promotor: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AMG w Gdyni

Magdalena Skotnicka
Zmiany jakości mrożonych wyrobów drożdżowych podczas przechowywania
2008; promotor: dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AMG

Małgorzata Sprawka
Czynniki kształtujące jakość nowych wyrobów zakładu mleczarskiego X
2008; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski,

Anita Kukułowicz
Optymalizacja jakości mikrobiologicznej miazgi aloesowej za pomocą wybranych metod utrwalania
2008; promotor: dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AMG

Bożena Rogala
Wpływ warunków przechowywania na wybrane cechy jakościowe mleka UHT
2007; promotor: prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz

Aleksandra Heimowska
Degradacja wybranych materiałów polimerowych w wodzie morskiej
2007; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska

Przemysław Dmowski
Wpływ regionu uprawy na wybrane cechy jakościowe herbaty
2007; promotor: dr hab. Maria Śmiechowska, prof. nadzw. AMG

Millena Ruszkowska
Ocena higroskopijnych właściwości zup typu instant
2007; promotor: dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AMG

Bogusław Pawlikowski
Wpływ rodzaju materiałów opakowaniowych i metod pakowania na trwałość produktów rybnych
2006; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski,

Beata Borkowska
Jakość sensoryczna i bezpieczeństwo zdrowotne wybranych koncentratów zup typu instant
2006; promotor: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AMG

Katarzyna Staniewska
Informacyjno-promocyjna funkcja opakowań jednostkowych produktów mleczarskich
2006; promotor: prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz, UWM w Olsztynie

Aleksandra Filip
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów.
2006; promotor: dr hab. Stanisław Popek, prof. AE w Krakowie

Jadwiga Stankiewicz
Wpływ dodatku aloesu na wybrane cechy jakościowe skrzepów twarogowych
2006; promotor: dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AMG

Agnieszka Rybowska
Koncepcja modelu preferencji posiłków obiadowych
2005; promotor: dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska, prof. nadzw. AMG

Aleksandra Wilczyńska
Miód jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska
2005; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski,

Joanna Newerli-Guz
Żywność ekologiczna w świadomości polskich producentów i konsumentów
2005; promotor: dr hab. Maria Śmiechowska, prof. nadzw. AMG

Joanna Banach
Wpływ elektrostymulacji na kształtowanie jakości chłodzonego i mrożonego mięsa wołowego
2005; promotor: dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie

Marcin Pigłowski
Wykorzystanie wskaźników w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego
2005; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska,

Beata Pyryt
Wpływ metod obróbki kulinarnej na jakość nowych odmian ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniego spożycia
2004; promotor: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AMG

Piotr Janikowski
Analiza zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) wybranych grup artykułów rolno-spożywczych
2004; promotor: dr hab. inż. Mieczysław W. Obiedziński, prof. SGGW w Warszawie

Monika Radzymińska
Badanie zależności między jakością zdrowotną mleka i produktów mlecznych a liczbą (ilością) i zawartością (stężeniem) obcych związków chemicznych
2004; promotor: prof. dr hab. Stefan Smoczyński, UWM w Olsztynie

Ewa Malinowska
Metoda ekobilansu wskaźnikiem obciążenia środowiskowego w odniesieniu do konsumpcji wybranych produktów spożywczych
2004; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski,

Magdalena Bogalecka
Koncepcja komputerowej bazy danych wspomagającej akcje ratownictwa chemicznego na morzu
2003; promotor: dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. nadzw. AMG

Stefan Gębala
Studia nad wykorzystaniem widm fluorescencyjnych do identyfikacji odmian miodów
2003; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski,

Katarzyna Krasowska
Wpływ modyfikacji opakowaniowych materiałów poliestrowych na ich podatność na biodegradację w warunkach naturalnych
2003; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. zw. AM w Gdyni

Ewa Stasiuk
Wpływ zmodyfikowanego sposobu stosowania KNO3 na cechy jakościowe sera dojrzewającego podpuszczkowego twardego
2001; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski,

Aneta Ocieczek
Badania modeli oceny trwałości przechowalniczej produktów higroskopijnych na przykładzie makaronu
2001; promotor: dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AMG

Dyscyplina Transport

          Adam Kaizer

          Model wspomagania decyzji przy organizacji prac pogłębiarskich w portach morskich ; 2019;
          promotor: dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG; promotor pomocniczy dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof.PG.

           Andrzej Piotr Hejmlich 
           Metoda oceny wpływu czynnika ludzkiego na ryzyko wypadku statku morskiego podczas manewrów na akwenie ograniczonym; 
            2019 ; promotor: dr hab.inż. Teresa Abramowicz-Gerig, prof. UMG ; promotor pomocniczy: dr inż. kpt. ż. w. Przemysław Wilczyński.

          Marcin Życzkowski

          Wyznaczanie trasy statku żaglowego z zastosowaniem dyskretnego modelu ruchu;  2018 ; promotor: dr hab. inż. Rafał 
          Szłapczyński,prof. PG,promotor pomocniczy dr hab. inż. Przemysław Krata 

Jacek Jachowski
Modelowanie osiadania statku morskiego na akwenach ograniczonych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów
2016; promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szantyr; Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław Krata

Przemysław Wilczyński
Modelowanie wpływu obsługi kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi na bezpieczeństwo operacyjne portowej sieci transportowej
2015; promotor: dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG; Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Blokus-Roszkowska

Wojciech Górski
Metoda prognozowania wpływu prędkości i stanu załadowania na charakterystyki eksploatacyjne statku handlowego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
2014; promotor: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu; Promotor pomocniczy dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk

Mirosław Łącki
Metody neuroewolucyjne we wspomaganiu decyzji manewrowych statku
2014; promotor: dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG ; Promotor pomocniczy dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof nadzw. AMG

      Dyscyplina Elektrotechnika

Marcin Lisowski
Zastosowanie metod uczenia maszynowego do poprawy jakości monitoringu parametrów inteligentnej sieci elektroenergetycznej        niskiego napięcia z wykorzystaniem energetycznych linii przesyłowych; 2019 ; promotor: prof. dr hab.inż. Janusz Mmindykowski,        promotor pomocniczy: dr inż. Romuald Maśnicki

 

 Arkadiusz Adamczyk
 
Zastosowanie profili energetycznych w systemach Tactical Nanogrid do obniżenia masy mobilnego hybrydowego źródła zasilania;
 2018 ; promotor: prof. dr hab. inż. Marek Hartman; promotor pomocniczy: por. dr hab. inż. Grzegorz Grzeczka, prof. AMW

       

          Anna Miller

 Synteza elektronawigacyjnego układu sterowania automatycznego ruchem równoległym statków z wykorzystaniem metod      predykcyjnych; 2018; promotor: dr hab.inż. Witold Gierusz, prof. UMG

Monika Rybczak
Synteza elektronawigacyjnego układu wielowymiarowego sterowania statkiem wykorzystująca liniowe nierówności macierzowe
2016; promotor: dr hab.inż. Witold Gierusz prof. nadzw. AMG

Marcin Pepliński
Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych napięcia na prądy i temperaturę uzwojeń silników indukcyjnych małych mocy
2015; promotor: dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. nadzw. AMG

Agnieszka Lazarowska
Synteza elektronawigacyjnego układu bezpiecznego sterowania statkiem z wykorzystaniem algorytmów mrówkowych
2015; promotor: prof. dr hab.inż. Józef Lisowski

Natalia Strzelecka
Zastosowanie wejściowych biernych czwórników mostkowych do poprawy właściwości falowników napięcia sterowanych metodami PWM.
2014; promotor: dr hab.inz. Grzegorz Benysek, prof. nadzw. UZ

Sławomir Torbus
Badanie i analiza właściwości metrologicznych polarymetrycznych czujników natężenia prądu ze światłowodową cewką pomiarową
2013; promotor: dr hab.inz. Jan Jasik, prof.nadzw. UTP w Bydgoszczy

Lech Lipiński
Metody regulacji trakcyjnych silników indukcyjnych zmniejszających zużycie energii elektrycznej pasażerskich pojazdów kolejowych
2013; promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki

Roman Żarnowski
Analiza i badania układu autonomicznej prądnicy indukcyjnej z kaskadowym falownikiem napięcia
2010; promotor: dr hab. inż. Zdzisław Gientkowski

Andrzej Szklarski
Radiolokacyjna wykrywalność biernych reflektorów radarowych na małych pływających jednostkach morskich
2009; promotor: prof. dr hab. inż. Józef Lisowski

Marcin Kowalski
Wpływ fluktuacji fazowych generatora wzorcowego na dokładność pomiaru odcinka czasu
2009; promotor: dr hab. inż. Marek Zieliński

Tomasz Nowak
Kryteria doboru kabli w okrętowych systemach elektroenergetycznych
2008; promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk

Nguyen Cong Vinh
Synteza regulatora trajektorii statku w autopilocie okrętowym z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych
2007; promotor: dr hab. inż. Leszek Morawski, prof. nadzw. AMG

Rafał Szłapczyński
Numeryczne algorytmy planowaniabezpiecznych trajektorii statków w systemach ARPA
2007; promotor: dr hab. inż. Andrzej Lenart

 

Dyscyplina Elektronika

          Paweł Górecki
          
Modelowanie tranzystorów IGBT z uwzględnieniem zjawisk termicznych na potrzeby komputerowej analizy układów elektronicznych
           w   programie SPICE; 2019; promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Dąbrowski

            Małgorzata Godlewska
            Modelowanie zjawisk cieplnych w transformatorach zawartych w tranzystorowych przetwornicach dc-dc.
            2017; promotor: prof. dr hab.inż. Krzysztof Górecki; promotor pomocniczy: dr inż. Kalina Detka

Przemysław Ptak
Modelowanie wpływu zjawisk cieplnych na właściwości elektryczne i optyczne półprzewodnikowych źródeł światła stosowanych  w  technice oświetleniowej.
2017; promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Dąbrowski

Kalina Detka
Modelowanie dławików na potrzeby elektrotermicznej analizy przetwornic dc - dc
2015; promotor: dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof.nadzw. AMG

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Lubowiecka
11.04.2019
Wprowadzenie:
M.Lubowiecka 02.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Lubowiecka 10.06.2019