Znajdź eksperta/technologie

 

Oferta aparaturowa

Przedstawiamy Państwu posiadaną przez uczelnię aparaturę oraz możliwości wykonania prac badawczych i rozwojowych w oparciu o tę aparaturę.

Oferta technologiczna

Na ofertę technologiczną Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają się zakończone badania i prace eksperymentalno-rozwojowe o różnym poziomie gotowości technologicznej. Oferta obejmuje rozwiązania gotowe do wdrożenia, zgłoszone w bazie patentowej oraz rozwiązania, które uzyskały ochronę patentową.

Oferta badań

Wydziały Uniwersytetu Morskiego prowadzą badania w ściśle określonych obszarach. Poniżej udostępniamy katalogi z zakresów badawczych prowadzonych na poszczególnych wydziałach 

Pobierz katalog obszarów badawczych prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Dane kontaktowe:
Dział Nauki i Współpracy
Uniwersytet Morski w Gdyni
p. Małgorzata Kaźmierczak
ul.Morska 83, 81-225 Gdynia
tel.: 58 558 63 52 
e-mail: m.kazmierczakatau.am.gdynia.pl
e-mail: eurofundatam.gdynia.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Kaźmierczak
11.09.2017
Wprowadzenie:
D.Barzowska 11.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 12.09.2018