Uniwersytet Młodego Odkrywcy "Łap wiatr w żagle"

 

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,

realizuje projekt w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy „Łap wiatr w żagle”.

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych (w wieku 13-16) w postaci warsztatów poruszających tematykę związaną z rynkiem, przedsiębiorczością, komunikacją interpersonalną, budowaniem zespołów. Celem Projektu jest także nabywanie kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wyżej określonym przedziale wiekowym.

Ideą projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów. Dotyczy to m.in. :

  • pracy zespołowej  - młodzież zostanie zapoznana z koncepcjami organizacji pracy zespołowej, jej istotą, mechanizmem tworzenia efektywnych zespołów i ich znaczeniem,
  • kreatywności - uczniowie nauczą się tworzyć nowe idee, koncepcje, powiązania z istniejącymi już ideami i koncepcjami związanymi z ekonomią i przedsiębiorczością; dzięki nauce kreatywnego myślenia uzyskają zdolność tworzenia oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań problemów,
  • przedsiębiorczości - uczniowie dowiedzą się czym jest przedsiębiorczość i dlaczego odgrywa ona kluczową rolę na świecie,
  • krytycznego myślenia  - uczniowie poznając i wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia nauczą się rozumieć pojęcia racjonalności, niepewności i ryzyka związanego z funkcjonowaniem podmiotów rynkowych,
  • rozwiązywania problemów - nauczą się doskonalić umiejętności interpersonalne i społeczne

Realizacja projektu przyczyni się u beneficjentów do rozbudzenia ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, propagowania kultury innowacyjności.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.06.2018- 31.05.2019

Ogólna wartość projektu: 55 500 /PLN/     

Wartość dofinansowania: 53 835 /PLN/

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

D.Barzowska
04.09.2018
Wprowadzenie:
D.Barzowska 04.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Drożęcka 07.09.2018