Terminy rekrutacji 2018/2019

STUDIA  STACJONARNE I, II, III stopnia

od 07.05.2018 r. -  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie dokumentów

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r.- przyjmowanie  kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

STUDIA  NIESTACJONARNE I, II, III stopnia

od 07.05.2018 r.  -  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie dokumentów

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

do 21.09.2018 r. – wniesienie opłaty za I semestr

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów  w godz. wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

1.12.2018 r. - zgłoszenia elektroniczne

Studia stacjonarne II stopnia

14.01.2019 r. – 8.02.2019 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

11.02.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

10.12.2018 r. – 8.02.2019 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

11.02.2019 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
16.03.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 16.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 19.02.2018