Wydarzenia bieżące

prof. Janusz Mindykowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, decyzją Senatu Uniwersytetu Technicznego Gheorghe Asachi w Jassy (ang.: „Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi), został uhonorowany tytułem doktora honoris causa.

Uniwersytet Morski w Gdyni znalazła się na 42 miejscu w dyscyplinie Marine/Ocean Engineering (inżynieria morska) tzw. Listy Szanghajskiej. Na liście tej nasza Uczelnia znalazła się po raz pierwszy.

Uczelnie zgodnie z przyjętymi zasadami oceniane są w 54 dyscyplinach naukowych. Ranking tworzony jest w oparciu o łączną liczbę publikacji naukowych z danej dyscyplinie, liczbę artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych dla wybranej dyscypliny, liczbę cytowań oraz współpracę międzynarodową.

W dniach od 31 lipca do 9 sierpnia, grupa ośmioro studentów Akademii Morskiej w Gdyni, na zaproszenie władz Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego i Bałtyckiej Państwowej Akademii Rybołówstwa Morskiego, brała udział w spływie szalupami wiosłowo-żaglowymi na wodach Zalewu Kurońskiego.  W spływie studenci Akademii Morskiej w Gdyni uczestniczyli już po raz drugi. W tym roku w spływie uczestniczyli również studenci Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, Bałtyckiej Państwowej Akademii Rybołówstwa Morskiego oraz Policealnej Szkoły Morskiej w Kaliningradzie.

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
24.02.2017
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 24.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.02.2018