Aktualności

Godziny rektorskie w dniu 9.10.2020

Komunikat

Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W związku z udziałem w próbie generalnej przed Inauguracją Roku Akademickiego dla przedstawicieli studentów delegowanych przez Wydziały, immatrykulowanych studentów i ślubujących na sztandar oraz dla członków kompanii honorowej ogłaszam w dniu 9.10.2020 r. od 12:30 do 14:30 godziny rektorskie.

Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 09.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
Michał Kołodziejczak 09.10.2020

Strony