Akademicki Kurier Morski

Zespół redakcyjny od numeru 4/2020 (68):

Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Czarnecka, Beata von Schada Borzyszkowska

tel. 58 5586 332, 269
e-mail: k.chmielewskaatau.umg.edu.pl

Współpraca:

A. Gosk, M. Kołodziejczak, K. Okońska, J. Stasiak, M. Turosińska, M. Zajk, M. Zaremska

 


Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

M.Sokołowska
28.06.2013
Wprowadzenie:
D.Bogusz 28.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 14.01.2021