"Diamentowy grant"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VIII edycję konkursu w ramach programu "Diamentowy grant". 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Bliższe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-pr...

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

I. Dudek-Muczyńska
04.12.2018
Wprowadzenie:
I.Dudek-Muczyńska 04.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
I.Dudek-Muczyńska 04.12.2018