Najczęściej cytowany artykuł – certyfikat „Metrology and Measurement Systems”

Artykuł prof. dr. hab. inż. Cezarego Spechta, kierownika Zakładu Geodezji i Oceanografii Wydziału Nawigacyjnego UMG, pt. "Accurancy assesment of mobile satelite measurements in relation to the geometrical layout of rail tracks", opublikowany w 2019 r. na łamach „Metrology and Measurement Systems” (t. 26, nr 2, s. 309-321) był najczęściej cytowanym artykułem w ww. czasopiśmie w latach 2019-2020.

Praca, która powstała we współpracy prof. Spechta z ekspertami z Politechniki Gdańskiej, była publikacją, która spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem środowiska metrologów. Wyrazem uznania ze strony „Metrology and Measurement Systems” było uhonorowanie prof. Spechta certyfikatem „Certificate of a Top Cited Article in 2019-2020”.

„Metrology and Measurement Systems” to międzynarodowy kwartalnik, recenzowany, wydawany od 1988 roku (od 2001 roku w języku angielskim). Czasopismo ukazuje się zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej – na platformie Biblioteki Elektronicznej Polskiej Akademii Nauk.  

Czasopismo jest indeksowane w Journal Citation Reports i Web of Science Master Journal List (Clarivate Analytics dawniej Thomson Reuters), INSPEC, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, CSA Technology Research, High Tech Research Database, Solid State & Superconductivity.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
08.09.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: