Nowe Laboratorium Hydroakustyki

W Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym UMG zostało otwarte nowe Laboratorium Hydroakustyki. Laboratorium to powstało z inicjatywy dr inż. Ryszarda Studańskiego, który kieruje międzyuczelnianym zespołem prowadzącym badania naukowe w tym laboratorium.

Aktu otwarcia laboratorium dnia 27 maja br. dokonał JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz Dziekan WE prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki.

W uroczystości uczestniczył Kanclerz UMG mgr Filip Malata, Z-ca Kanclerza ds. technicznych mgr Małgorzata Bielska, Kierownik Katedry Elektroniki Morskiej UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, były Rektor UMG, Dziekan Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Stefański,  Dyrektor Instytutu Systemów Łączności Wojskowej Akademii Technicznej  ppłk dr hab. inż. Jan Kelner, Kierownik Katedry Informatyki, Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, dr hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT z Instytutu Systemów Łączności na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Dowódca ORP Nawigator kmdr ppor. dr inż. Radosław Wąs oraz pracownicy Wydziału Elektrycznego.

Laboratorium Hydroakustyki powstało w ramach projektu „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” realizowany w ramach programu ministerialnego Regionalna Inicjatywa Doskonałości, przyznanego na lata 2019-2022.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

WE
27.05.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: