W Gdyni o rozwoju sztucznej inteligencji

W dniach 25-27 kwietnia 2022 zapraszamy do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni na trzecią edycję Polskiej Konferencji Sztucznej Inteligencji (PP-RAI'2022). Wydarzenie to jest organizowane przez Uniwersytet Morski w Gdyni i Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (PP-RAI). 

Cykl Konferencji PP-RAI ma na celu:

  • zbliżenie polskich środowisk badawczych z obszarów związanych ze sztuczną inteligencją i stworzenie forum do wymiany doświadczeń, dyskusji i prezentacji oryginalnych wyników badań w różnych obszarach sztucznej inteligencji,
  • stworzenie platformy do dyskusji o ważnych dla środowiska problemach badawczych i organizacyjnych,
  • dyskusję na temat nowych form organizacji i współpracy zespołów badawczych, odniesienie się do wzrostu zainteresowania obszarem AI oraz wskazanie kierunków strategicznych badań i ich zastosowań, w tym obszarów interdyscyplinarnych,
  • wskazanie potrzeby zmian w obecnie funkcjonujących sposobach współpracy środowiska naukowego z partnerami biznesowymi oraz państwowymi instytucjami badawczymi.

Szczegółowy program konferencji: http://pp-rai2022.umg.edu.pl/program.php

Patronatem naukowym Konferencję objęły najważniejsze polskie stowarzyszenia działające w zakresie sztucznej inteligencji:

  • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI)
  • Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN)
  • Polska Grupa Badawcza Systemów Uczących się PL SIGML
  • Polski Oddział IEEE SMC (Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society)
  • Polska Sekcja IEEE Computational Intelligence Society

 

Kontakt:
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski prof. UMG
tel. 885 326 056
i.czarnowskiatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. Tobieński
22.04.2022