Aktywność

Studenci naszej Uczelni są zachęcani do różnorodnej aktywności: społeczno-politycznej, naukowej, kulturalnej i twórczej. W UMG działa Parlament Studentów oraz samorządy wydziałowe, a przedstawiciele tych gremiów biorą udział w  pracach Rad Wydziałów i Senatu Uniwersytetu Morskiego. W Uczelni działają również chór i liczne koła naukowe.  Pełna lista organizacji i zrzeszeń studenckich znajduje się w dziale Dla studentów.

Odzwierciedleniem długoletnich tradycji żeglarskich uczelni jest Ośrodek Żeglarski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jego zadaniem jest promocja Uczelni oraz działanie na rzecz wychowania żeglarskiego i wodnego. Ośrodek Żeglarski uczestniczy w zlotach, rajdach i regatach żeglarskich. Organizuje na własnych jachtach szkolenia żeglarskie, rejsy stażowo – szkoleniowe, rajdy oraz imprezy integracyjne

Uniwersytet Morski oferuje studentom (i nie tylko) doskonałe miejsce spotkań w klubie studenckim Bukszpryt. Bukszpryt, wyposażony m.in. w bufet, bilard i środki audiowizualne, jest tradycyjnym już miejscem licznych imprez rozrywkowych. Co roku w Klubie Studenckim „Bukszpryt” organizowane są: otrzęsiny, andrzejki, wieczór międzynarodowy, Dzień Hotelarza, Wieczór Absolwenta, koncerty szantowe. W lutym 2011 roku Klub Studencki „Bukszpryt” zajął 3 miejsce w rankingu najlepszych klubów studenckich przygotowanym przez magazyn studencki „Dlaczego”.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
05.08.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 05.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 31.08.2018