Statki szkolne - aktualności

To pierwszy tak kompleksowy przegląd stoczniowy „Daru Młodzieży” od momentu zakończenia pracowitych sezonów lat 2018/2019. Fregata w tym czasie opłynęła świat, uczestniczyła w regatach i zlotach żaglowców na wodach zachodniej Europy, szkoliła studentów i uczniów szkół morskich.

W ramach prac remontowych, tzw. odnowienia klasy, żaglowiec pod koniec stycznia trafił na dok gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”. ...

Wystawa fotograficzna Dar Młodzieży w Rejsie Niepodległości. To był bez wątpienia wielki i w historii „Daru Młodzieży”, a nawet szerzej w historii biało-czerwonej bandery, wyjątkowy rejs.  Fotograficzne obrazy zarejestrowane podczas tej podróży oddają niepowtarzalny klimat tego rejsu. Opowieść o 10 miesiącach,  zamknięta w 30 obrazach wybranych z tysięcy. Każdy kryje opowieść o wycinku tej historii, zapisanej przez uczestników wielkiej, wokółziemskiej podróży fregaty „Dar Młodzieży”....

Jury Rejsu Roku, przyznawanych od 1970 roku prestiżowych nagród w polskim żeglarstwie morskim, postanowiło uhonorować "Rejs Niepodległości" - wyprawę "Daru Młodzieży" dookoła świata z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Są  to wprawdzie nagrody honorujące żeglarzy - kapitanów jachtów morskich, to jednak wybitne rejsy naszych wielkich żaglowców - "Daru Pomorza" i "Daru Młodzieży" - także dostrzegano, przyznając komendantom nagrody specjalne. Tak stało się i tym razem, co znalazło swój wyraz w Komunikacie Jury:...

W piątek, 20 grudnia, w salonie "Daru Młodzieży" odbyły się tradycyjne, coroczne obrady Jury najwyższych polskich nagród w żeglarstwie morskim - "Rejs Roku - Srebrny Sekstant". Było to jubileuszowe, 50-te już posiedzenie, rozstrzygające o przyznaniu tych honorowych trofeów za wyróżniające się, najbardziej wartościowe przedsięwzięcia w polskim żeglarstwie morskim minionego sezonu. 

Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

i słonecznych dni w całym, nadchodzącym 2020 roku

załogom naszych statków

życzą

kapitan Henryk Śniegocki,

prorektor ds. morskich

i pracownicy  Działu Armatorskiego UMG

Dzięki przychylności Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Sala Tradycji UMG wzbogaciła się o bogatą kolekcję pamiątek po jednym z wybitnych wychowanków, kpt. ż. w. Czesławie Adamowiczu. Uczestnik szkolnego rejsu "Daru Pomorza" z sierpnia 1939 roku, zakończonego internowaniem fregaty w Szwecji, przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył studia, uczestniczył w wojennych konwojach, bojowych operacjach Sprzymierzonych. Po wojnie wraca do kraju, zdobywa kapitański dyplom, pływa do emerytury w 1979 roku. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
09.10.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 09.10.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 16.10.2017