Statki szkolne - aktualności

Po 13 dniach w powietrzu, "Dar Młodzieży" ponownie wszedł do wody. Na pływającym doku nr 4 Gdańskiej Stoczni Remontowej przeszedł czyszczenie, konserwację i malowanie podwodnej części kadłuba, także wału śrubowego, steru i steru strumieniowego.  Pozostałe prace remontowe i modernizacyjne prowadzone będą już przy stoczniowym nabrzeżu. Remont "Daru Młodzieży" powinien zakończyć się jeszcze w starym 2013 roku.

"Dar Młodzieży" od 2 grudnia przechodzi tzw. remont pośredni dla potwierdzenia klasy. Od 5 grudnia prace prowadzone są na doku nr 4 Gdańskiej Stoczni Remontowej.  

"Dar Młodzieży", na którym od 32 lat szkolą się m.in. studenci Akademii Morskiej w Gdyni, przechodzi właśnie remont. Na morze wróci pod koniec lutego.

Udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Geofizyki PAN "Eduscience", to jeszcze jedna funkcja wypełniana przez statek szkoleniowo-badawczy Akademii Morskiej "Horyzont II". Na jego pokładzie, ok.30-osobowe grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, przechodzą praktyczne lekcje wychowania morskiego. 

Oficerowie "Horyzonta" zapoznają młodych gości z historią statku, jego budową, przeznaczeniem, specyfiką morskiej służby. Elementem tych swoistych lekcji jest zwiedzanie podstawowych statkowych wnętrz:maszynowni, pomieszczeń załogowych, kabiny i mostka nawigacyjnego, ale także szpitalika czy kuchni. Uczniowie zyskują podstawową wiedzę z tajników morskiej nawigacji. A dzięki multimedialnej prezentacji przygotowanej przez statkowych opiekunów, odbywają także wirtualny rejs, podczas którego poznają geografię i historię mijanych lądów i mórz, epizody z historii żeglugi i białoczerwonej bandery. Prosty test na "wilczka morskiego" sumuje ten dzień.

Żaglowiec Akademii Morskiej po raz ostatni w bieżącym roku rzucił cumy i opuścił swoje stałe miejsce przy Nabrzeżu Pomorskim gdyńskiego portu. Była to jednak bardzo krótka podróż – „Dar Młodzieży” popłynął do Gdańskiej Stoczni Remontowej, gdzie przejdzie tzw. remont pośredni dla potwierdzenia klasy. 

W ramach prac stoczniowych wykonane zostaną przeglądy, konserwacja i regulacje silników głównych, zestawu sterowego, steru strumieniowego, wału śrubowego. Zmodernizowana zostanie część kabin, a po wydokowaniu, czyszczeniu i malowaniu poddany zostanie kadłub żaglowca. Odświeżony „Dar Młodzieży” powróci do Gdyni w styczniu 2014 r.

W duńskim Aalborgu zakończyła się doroczna konferencja Sail Training International – forum wszystkich liczących się armatorów żaglowców szkoleniowych, organizacji wychowania pod żaglami oraz przedstawicieli portów organizujących zloty żaglowców.

Do Danii pojechała reprezentacja Akademii Morskiej w Gdyni pod przewodnictwem dr inż. kpt. ż.w. Henryka Śniegockiego, prorektora ds. morskich, oraz gdyńskiego samorządu z wiceprzewodniczącą Rady Miasta Joanną Zielińską. Właśnie podczas konferencji tworzy się projekt terminarza kolejnego sezonu szkoleniowego „Daru Młodzieży”. O udział naszej fregaty w organizowanych imprezach zabiegają wszystkie porty planujące zloty i regaty wielkich żaglowców. Po konferencji i analizie wszelkich możliwych wariantów stworzony zostanie ostateczny plan szkoleniowy dla „Daru Młodzieży”.    

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
09.10.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 09.10.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 16.10.2017