Erasmus

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UMG z przyjemnością zawiadamiają, iż nasza Uczelnia znalazła się w gronie 4310 uczelni z Europy, którym Komisja Europejska przyznała nową Kartę Uczelni Erasmusa, tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2014-2020. Karta uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie wszystkich działań międzynarodowych w ramach nowego programu Erasmus+, w tym m. in. mobilności studentów i pracowników.

Uniwersytet Morski w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W programie Erasmus studenci UMG mają możliwość wyboru spośród 42 zagranicznych uczelni wyższych w 13 krajach: Hiszpania, Niemcy, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Francja, Szwecja, Turcja. Istnieje możliwość organizowania kursów intensywnych – cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów. W ramach programu Erasmus studenci mogą również brać udział w praktykach w krajach europejskich.

Bliższe informacje znajdują się na stronie Programu Erasmus w UMG

 
fot. z archiwum
Fot. z archiwum projektu Erasmus

Fot. z archiwum projektu Erasmus

fot. z archiwum
Fot. z archiwum projektu Erasmus

Fot. z archiwum projektu Erasmus

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
05.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: