Erasmus

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus w UMG z przyjemnością zawiadamia, iż nasza Uczelnia znalazła się w gronie uczelni Europejskich, którym Komisja Europejska przyznała nową Kartę Uczelni Erasmusa, tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027.

Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Morski w Gdyni w konkursie wniosków otrzymał Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE- 2021-27). Uprawnia ona do ubiegania się o fundusze na wszelkie działania oferowane w programie Erasmus+ oraz  jest ona jednocześnie zobowiązaniem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień  „Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027”.

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. Realizacja wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest możliwa gdy placówki partnerskie posiadają podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy. 

Uniwersytet Morski w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Bliższe informacje znajdują się na stronie Programu Erasmus w UMG

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Datta
05.08.2013
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 15.10.2021