Habilitacje

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane decyzją Senatu UMG na podstawie przepisów obowiązujących po
1 października 2019r.

 

 

Habilitacje

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane decyzją Rad Wydziałów UMG i na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem  w życie Ustawy 2.0


W dyscyplinie Elektrotechnika

Daniel Wojciechowski, Równoległe kompensatory aktywne dużej mocy (2013)


W dyscyplinie Towaroznawstwo

         Przemysław Dmowski, Wielowymiarowe modelowanie jakości herbaty czarnej, (2019)

         Magdalena Skotnicka, Potencjał sycacy jako nowe kryterium jakości żywności na przykładzie kasz (2019)

         Millena Ruszkowska, Jakość ekstrudatów kukurydzianych wzbogaconych spiruliną i chlorellą (2019)

Agnieszka Rybowska, Stereotyp jako determinanta zachowań konsumenta produktów spożywczych (2019)

Joanna Brzeska, Modyfikacja właściwości degradowalnych materiałów poliuretanowych (2018)

Mariola Jastrzębska, Możliwość wykorzystania odpadów poliwstrowo-szklanych w gospodarce o obiegu zamkniętym (2017)

Małgorzata Lottko, Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie (2016)

Piotr Oskar Czechowski, Nowe metody oraz modele oceny jakości danych pomiarowych w sieciach monitorujących zanieczyszczenia atmosfery (2015)

Tomasz Bogajewski, Towaroznawcze i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami opakowaniowymi (2015)     


W dyscyplinie Transport

Joanna Szłapczyńska, Planowanie tras oraz manewrów antykolizyjnych statków morskich z zastosowaniem metod heurystycznych (2018)

Wojciech Wawrzyński, Kołysanie boczne statku w warunkach rezonansu ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowości oscylacyjnej (2018)

Przemysław Krata, Opracowanie metod integracji stateczności statku z procesem nawigacyjnym w żegludze morskiej (2018)

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Lubowiecka
08.02.2019
Wprowadzenie:
M.Lubowiecka 02.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Lubowiecka 19.12.2019