Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego

 

 

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Politechnika Gdańska, realizuje projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Celem wspólnych badań pomorskich uczelni jest opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego. Środki finansowe, niezbędne do realizacji prac badawczych, zostały pozyskane w ramach konkursu 1/4.1.1/2017/POIR, dotyczącego „Strategicznych programów badawczych dla gospodarki”, organizowanego w związku z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Opis i cel projektu:

Projekt dotyczy wykorzystania nowoczesnych metod pomiarowych takich jak techniki pozycjonowania GNSS, pomiary inercyjne INS czy skaning laserowy LS w procesie zarządzania siecią dróg kolejowych. Proces zarządzania rozumiany jest tu jako szereg zadań związanych z planowaniem, projektowaniem, budową, inwentaryzacją i utrzymaniem linii kolejowych, ale również zadań związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geodezji dowodzą, że potencjał technik pozycjonowania satelitarnego otwiera nieznane dotąd możliwości związane z precyzyjnym określaniem położenia toru względem przyjętego układu odniesień przestrzennych. Pojawia się zatem możliwość szybkiego - względem klasycznych metod geodezyjnych opartych na tachymetrii - odwzorowania ukształtowania linii kolejowej. W trakcie projektu, pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Politechniki Gdańskiej, będą pracować nad odtwarzaniem układu geometrycznego linii kolejowych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii pomiarowych. W ramach prac konsorcjanci zbudują innowacyjną, mobilną platformę pomiarową, dedykowaną pomiarom geometrii torów kolejowych, a także opracują system informatyczny, umożliwiający opracowanie, przetwarzanie oraz prezentację wyników w funkcjonalnej aplikacji internetowej. Opracowana mobilna platforma pomiarowa umożliwi wyznaczenie parametrów geometrycznych osi toru z wysoką dokładnością, wskutek integracji pomiarów GNSS/INS/LS, uwzględnienia w pomiarach istniejących w Polsce sieci stacji referencyjnych, użycia aparatury pomiarowej najnowszej generacji oraz zastosowania nowoczesnych metod geodezyjnego rachunku wyrównawczego w procesie opracowania obserwacji.

Ze strony Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prace będą realizowane przez zespół naukowy składający się z pracowników Katedry Geodezji i Oceanografii oraz Katedry Transportu i Logistyki Wydziału Nawigacyjnego, kierowany przez prof. dr. hab. inż. Cezarego Spechta.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.01-00-0017/17

Okres realizacji projektu: 24.06.2018  - 31.05.2021

Budżet projektu: 2 676 070,00 zł

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

C.Specht
07.09.2018
Wprowadzenie:
D.Barzowska 31.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 20.07.2021