Prezentacja założeń projektu CUMA

10.10.2019

10 października 2019 r. o godzinie 12:00 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przy ulicy Morskiej 81-87 w sali multimedialnej biblioteki uczelni odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu i spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Cyfrowe Udostępnienie zasobów nAuki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - CUMA".

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego POPC, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki", typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 7 października 2019 r. na adres email: pror1satumg.edu.pl podając w treści swoje: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu i zadawania pytań.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wprowadzenie:
i.wierzbowska 25.09.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 25.09.2019