Stowarzyszenia i organizacje studenckie

 

Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Ma swoich przedstawicieli w Senacie, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Reprezentuje studentów również na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych.

 

Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju ich pasji, zainteresowań i umiejętności. Członkowie kół naukowych aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferencjach oraz szkoleniach podczas których mają możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również swoich potencjalnych pracodawców.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia w Gdyni
28.06.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 28.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.04.2021