ŻEGLARZE NA DARZE

Treść poniższa ma obecnie wartość jedynie historyczną - pozwala natomiast zorientować się w warunkach uczestnictwa w tego rodzaju rejsie. Jeśli będziemy w przyszłości organizowali podobną podróż informacja zostanie zaktualizowana.

 

UWAGA ŻEGLARZE!

Żeglarze na "Darze” to rejs dostępny dla każdego! Zapraszamy wszystkich pasjonatów morza i żagli - także żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem umiejętności, przydatnych zarówno w żeglarstwie amatorskim jak i komercyjnym.

To właśnie Państwo stanowią w tym rejsie załogę szkoleniową! Komplet informacji organizacyjnych poniżej:

Trasa rejsu: Antwerpia – Gdynia

Termin: 26.04 – 04.05.2019 r. 

PROGRAM REJSU : 
26.04.2019 r. od godz. 20 – zaokrętowanie na "Darze Młodzieży"
27.04.2019 r.  – wyjście z portu w Antwerpii
27.04 - 04.05.2019 - rejs szkoleniowy przez Cieśniny Duńskie, Bałtyk
04.05.2019 - wpłynięcie do Gdyni, wymustrowanie do godz. 22.00

Warunki uczestnictwa:

-  zgłoszenie uczestnictwa w rejsie na adres mailowy armator.amatgmail.com (w przypadku braku potwierdzenia przesłanego drogą elektroniczną, prosimy o kontakt telefoniczny - patrz poniżej)

- posiadanie kompletu dokumentów: książeczki żeglarskiej, świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (Basic Safety Training Certficate), świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Certificate of Proficiency in Security – awareness), międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia z wpisem o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych

-  wypełnienie karty zgłoszenia (skan dokumentu proszę przesłać drogą elektroniczną, oryginał wziąć na rejs); kartę zgłoszenia prosimy przesłać niezwłocznie drogą elektroniczną,

- wykupienie ubezpieczenia NNW na czas trwania rejsu w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym

UWAGA! W rejsie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie które ukończyły 16 rok życia, z pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych .

Mamy dostępnych 130 miejsc dla praktykantów (zaokrętowanie w 10-osobowych kubrykach praktykantów) w cenie:

- 2 400 PLN

- 2 000 PLN – dla uczniów i studentów w wieku 18-26 lat

- 496 PLN – dla studentów i pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Miejsca w kabinach pasażerskich:

Istnieje możliwość wykupienia miejsca w kabinie pasażerskiej (dostępnych jedynie 12 miejsc – liczy się kolejność zgłoszeń) - cena:

- 4 800 PLN – miejsce w kabinie 2-osobowej z łazienką
- 3 200 PLN – miejsce w kabinie 2-osobowej z umywalką 

Miejsca w kabinie pasażerskiej nie wymagają posiadania kompletu dokumentów opisanych powyżej.

Warunki płatności:

-  wpłata na konto UMG: mBank 75 1140 1153 0000 2235 4300 1029 (z dopiskiem: praktyka żeglarska Dar Młodzieży 2019 - imię i nazwisko)

 - w ramach potwierdzenia płatności, otrzymają Państwo fakturę.
Koszty dodatkowe: koszt dojazdu na statek i powrotu oraz ubezpieczenia (we własnym zakresie)

Informacje praktyczne:

- W cenę wliczone jest pełne wyżywienie obejmujące 4 posiłki dziennie (w tym 3 ciepłe).

- Zamustrowanie w tzw. "kubrykach studenckich” 10-osobowych.

- Każdy uczestnik rejsu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów statkowych (link)

- Podczas rejsu przewidziane praktyczne zapoznanie z takielunkiem fregaty, szkolenie w pracy na rejach, nauka budowy żagli rejowych, ich zakładania i stawiania, pełnienie wacht nawigacyjnych oraz maszynowych.

- Na statku uczestnik otrzymuje komplet bielizny pościelowej - nie ma potrzeby zabierania śpiworów. Prosimy o zabranie obuwia ze sztywna podeszwą, które ułatwia wchodzenie na maszty, czapki oraz kurtki przeciwdeszczowej.

- Na statku jest napięcie 230V.

- Proponujemy zapoznać się ze schematami ożaglowania i olinowania oraz charakterystyką żaglowca dostępne tutaj.

Kontakt: Grzegorz Kruk, Dział Armatorski UMG - tel. 58 55 86 280 (godz. 8.00 - 15.00)

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
17.02.2017
Wprowadzenie:
A.Gosk 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Gosk 22.07.2019