Terminy rekrutacji 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI w roku akademickim 2019/2020
w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
 

 

REKRUTACJA  NA  SEMESTR  LETNI  2019/2020

 

 
od 02.12.2019 r.  -  zgłoszenia elektroniczne    https://irk.umg.edu.pl
 
Studia stacjonarne  II stopnia
 
13.01.2020 r.  -   21.02.2020 r.   -   przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                             internetowych wydziałuów 
24.02.2020 r.  -   ogłoszenie wyników rekrutacji
 
Studia niestacjonarne I i II stopnia
 
09.12.2019 r.   -  21 02.2020 r.   -  przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                            internetowych wydziałów
                                                             
24.02.2020 r.  -   ogłoszenie wyników rekrutacji

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
16.03.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 16.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 06.02.2020