Terminy rekrutacji 2020/2021

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I  i II  stopnia

Rekrutacja:

od 04.05.2020 zgłoszenia elektroniczne: https://irk.umg.edu.pl
01.07.2020 - 21.08.2020    rekrutacja podstawowa  -  przesyłanie skanów dokumentów do  systemu IRK
do 27.08.2020 dostarczenie oryginałów dokumentów
28.08.2020  ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej

 

Rekrutacja uzupełniająca  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany).  Także dla absolwentów, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

TERMIN I

14.09.2020 - 25.09.2020    rekrutacja uzupełniająca  -  przesyłanie skanów dokumentów do systemu IRK
do  28.09.2020   dostarczenie oryginałów dokumentów
29.09.2020   ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

TERMIN II

30.09.2020 - 09.10.2020     rekrutacja uzupełniająca  -  przesyłanie skanów dokumentów do systemu IRK
do 08.10.2020 dostarczenie oryginałów dokumentów
09.10.2020 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

 

Rekrutacja na semestr letni 2020/2021

STUDIA STACJONARNE II stopnia  oraz STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia

od  1.12.2020  zgłoszenia elektroniczne
11.01.2021 - 12.02.2021    przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów
15.02.2021 ogłoszenie wyników  rekrutacji

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
16.03.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 16.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
IMeyer 02.07.2020