Terminy rekrutacji 2021/2022

                                                                   SEMESTR  ZIMOWY
                                         STUDIA STACJONARNE i  NIESTACJONARNE I, II stopnia
                                                                          Rekrutacja
Od 04.05.2021 r.  -  zgłoszenia elektroniczne
lipiec - sierpień 2021 r. -  rekrutacja podstawowa
 
                                                                 Rekrutacja uzupełniająca
wrzesień 2021 - rekrutacja uzupełniająca (jeśli limit miejsc nie został wyczerpany)
 
                                                                   SEMESTR   LETNI
                                       STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I, II stopnia
                                                                         Rekrutacja
Od 01.12.2021 r. -  zgłoszenia elektroniczne
styczeń - luty 2022 r.  -  rekrutacja podstawowa
 
Dokładny  harmonogram rekrutacji podany będzie do wiadomości publicznej na stronie internetowej UMG w terminie:
1.  Do 1 maja 2021 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym,
2.  Do 30 grudnia  2021 r. dla rekrutacji na studia rozpopczynające sie w semestrze letnim.
 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
16.03.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 16.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 13.04.2021