Terminy rekrutacji 2020/2021

TERMINY REKRUTACJI w roku akademickim 2020/2021
w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Rekrutacja:
od 04.05.2020 r.  -  zgłoszenia elektroniczne:     https://irk.umg.edu.pl
01.07.2020 r.  -   24.07.2020 r.   -   przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                             internetowych wydziałuów 
31.07.2020 r.  -   ogłoszenie wyników rekrutacji
 
Rekrutacja uzupełniajaca:    (jesli limit miejsc nie zostanie wyczerpany
17.08.2020 r.   -  11 09.2020 r.   -  przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                            internetowych wydziałów
16.09.2020 r.  -  ogłoszenie wynikoów rekrutacji dodatkowej
 
Rekrutacja na semestr letni 2020/2021:
 od 1.12.2020 r. -   zgłoszenia elektroniczne
 
STUDIA STACJONARNE II stopnia
11.01.2021 r. -   12.02.2021 r.   -  przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                            internetowych wydziałów
15.02.2021 r.  -   ogłoszenie wyników rekrutacji
 
STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia
7.12.2020 r.   -   12.02.2021 r.  -  przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                          internetowych wydzialów
15.02.2021 r.  -  ogłoszenie wyników rekrutacji
 
                                                             
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
16.03.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 16.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 24.02.2020