Terminy rekrutacji 2020/2021

TERMINY REKRUTACJI w roku akademickim 2020/2021
w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

UWAGA !  W związku  z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych na skutek rozprzestrzeniania się
                   wirusa SARS-CoV-2, harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie
                   Morskim w Gdyni również ulegnie zmianie.
                   Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni niezwłocznie
                   po podjęciu decyzji przez Senat UMG.
 
Rekrutacja:
od 04.05.2020 zgłoszenia elektroniczne: https://irk.umg.edu.pl
01.07.2020 - 24.07.2020 przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów 
31.07.2020 ogłoszenie wyników rekrutacji
 
Rekrutacja uzupełniająca: (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)
17.08.2020 - 11.09.2020 przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów
16.09.2020 ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej
 
Rekrutacja na semestr letni 2020/2021:
od 1.12.2020 zgłoszenia elektroniczne                                                       

 

STUDIA STACJONARNE II stopnia
11.01.2021 - 12.02.2021 przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów
15.02.2021 ogłoszenie wyników rekrutacji
 
STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia
7.12.2020 - 12.02.2021 przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów
15.02.2021 ogłoszenie wyników rekrutacji
 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Żołnowska
16.03.2014
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 16.03.2014
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 15.05.2020