Studia I i II stopnia

Wydział Elektryczny
II stopnia
Elektronika i Telekomunikacja

Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

Elektronika i Automatyka Morska

Systemy Elektroniczne

Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Systemy Teleinformatyczne

Analiza i Przetwarzanie Danych

Bezpieczeństwo Transmisji Danych

Wydział Mechaniczny
I stopnia
Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Diagnostyka Urządzeń Technicznych

Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych

Mechanika i budowa maszyn

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych

Inżynieria Eksploatacji Instalacji

Inżynieria Produkcji

Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

II stopnia
Morska energetyka wiatrowa

Obszar związany z fazą eksploatacji i obsługi morskich elektrowni wiatrowych

Obszar związany z fazą rozwoju projektów

Obszar związany z montażem wież elektrowni wiatrowych

Obszar związany z uruchomieniem elektrowni i przesyłem energii elektrycznej

Wydział Nawigacyjny
II stopnia
Nawigacja

Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną

Eksploatacja Zbiornikowców

Morskie Systemy Informacyjne

Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne

Technologie Offshorowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim

Żegluga Arktyczna

Transport
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni