Usługi badawcze oraz ekspertyzy

Serwis pozwala na przeszukiwanie oferty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie usług eksperckich i badawczych skierowanych do przedsiębiorców oraz innych placówek naukowych.

Zachęcamy do:

  • współpracy przy planowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu nowych technologii,
  • wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej,
  • współpracy przy realizacji zamawianych prac magisterskich lub doktorskich,
  • korzystania z doradztwa w zakresie oceny innowacyjności w projektach i innowacyjnego charakteru produktu.

Serwis prowadzony jest przez Zespół ds. projektów europejskich i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zespół oferuje także pomoc i pośrednictwo w kontaktach z jednostkami Uczelni.

Osoby do kontaktu:

Dorota Barzowska
tel. 58 5586352
e-mail: dorotagatam.gdynia.pl
Małgorzaty Kaźmierczak
tel. 58 5586352
e-mail: m.kazmierczakatau.am.gdynia.pl

Podaj słowa kluczowe lub fragment nazwy usługi:

Testowanie systemów GNSS w nawigacji, geodezji i transporcie

Badanie charakterystyk geodezyjnych i nawigacyjnych systemów GNSS

Słowa kluczowe: nawigacja, geodezja, GNSS

Wsparcie eksperckie w obszarze wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności

Dokumentowanie systemów zarządzania, ocena dokumentacji systemów zarządzania, audity wewnętrzne systemów zarządzania

Słowa kluczowe: System zarządzania jakością, ISO 9001, ISO14000, ISO 22000

Wsparcie eksperckie w przygotowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstw oraz analizy rynków sektora TSL

Przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem branży portowej i żeglugowej, Badanie rynków towarowych i usług transportowych i logistycznych oraz prognozowanie przyszłych zmian na rynkach, prognozowanie popytu

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, sektor TSL, cele i zadania rozwojowe, analiza rynku, prognozowanie popytu, rynki towarowe, ocena konkurencyjności

Wykonywanie pomiarów hydrograficznych akwenów śródlądowych

realizacje pomiarów batymetrycznych dla budowy systemów mapowych w ramach RIS

Słowa kluczowe: nawigacja, ECDIS

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w gospodarce morskiej

projektowanie, organizowanie, zarzadzanie projektami, transfer wiedzy między nauką i biznesem

Słowa kluczowe: klaster, konsorcjum, innowacja, wiedza, nauka, biznes

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Wysińska-Gajek
07.03.2017
Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 03.09.2018