Usługi badawcze oraz ekspertyzy

Serwis pozwala na przeszukiwanie oferty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie usług eksperckich i badawczych skierowanych do przedsiębiorców oraz innych placówek naukowych.

Zachęcamy do:

  • współpracy przy planowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu nowych technologii,
  • wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej,
  • współpracy przy realizacji zamawianych prac magisterskich lub doktorskich,
  • korzystania z doradztwa w zakresie oceny innowacyjności w projektach i innowacyjnego charakteru produktu.

Serwis prowadzony jest przez Zespół ds. projektów europejskich i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zespół oferuje także pomoc i pośrednictwo w kontaktach z jednostkami Uczelni.

Osoby do kontaktu:

Dorota Barzowska
tel. 58 5586352
e-mail: dorotagatam.gdynia.pl
Małgorzaty Kaźmierczak
tel. 58 5586352
e-mail: m.kazmierczakatau.am.gdynia.pl

Podaj słowa kluczowe lub fragment nazwy usługi:

Ekspertyza statecznościowa statków

Kompleksowa ekspertyza statecznościowa dla wybranych typów statków, w stanie normalnym i awaryjnym

Słowa kluczowe: stateczność statku, wytrzymałość kadłuba,okrętownictwo, inżynieria materiałowa

Ekspertyza w zakresie analizy płynów eksploatacyjnych silników okrętowych

Badanie właściwości fizykochemicznych płynów eksploatacyjnych stosowanych w okrętownictwie w zakresie: Badanie wody kotłowej. Dobór czynników chemicznych do uzdadniania wody kotłowej.   Badanie wody chłodzącej silniki okrętowe. Dobór czynników chemicznych do uzdadniania wody.    Badanie i analiza stanu olejów smarnych. Badanie i analiza stanu olejów napędowych

Słowa kluczowe: płyny eksploatacyjne, uzdatnianie wody, analiza oleju smarnego, olej napędowy, mechanika, okrętownictwo, budowa maszyn

Ekspertyza w zakresie dagnostyki procesu spalania okrętowych silników tłokowych

Pomiary parametrów pracy okrętowych silników tłokowych. Analiza parametrów pracy okrętowych silników tłokowych. Usługi natury doradczej dotyczące stanu technicznego okrętowych silników tłokowych  

Słowa kluczowe: proces spalania, okrętowe silniki tłokowe, indykowanie silników, skład spalin, diagnostyka, parametry pracy, mechanika, okrętownictwo, budowa maszyn

Ekspertyza w zakresie diagnostyki technicznej

Ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń (silników tłokowych, turbin gazowych, turbin parowych, sprężarek, pomp, turbosprężarek)  z zastosowaniem techniki endoskopowej oraz emisji akustycznej. Badania nieniszczące części maszyn (defektoskopia) metodą ultradźwiękową, prądów wirowych oraz penetracyjną.  Pomiary wymiarów geometrycznych części maszyn. Makro i mikroskopowa analiza przyczyn zużycia.

Słowa kluczowe: mechanika, okrętownictwo, budowa maszyn, techniki endoskopowe, emisja akustyczna, wibroakustyka, termowizja, defektoskopia ultradźwiękowa, defektoskopia penetracyjna, defektoskopia,

Ekspertyza w zakresie metalografii i technik spajania

Badania mikrostruktury materiałów metalowych. Badania składu chemicznego materiałów metalowych. Pomiary twardości materiałów metodami statycznymi.  Opracowanie technologii spajania stopów aluminium  metodami spawania laserowego, elektronowego oraz zgrzewania FSW

Słowa kluczowe: mikrostruktura, skład chemiczny, spawanie laserowe, spawanie elektronowe, zgrzewanie metodą FSW, pomiary twardości, mechanika, okrętownictwo, budowa maszyn

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Wysińska-Gajek
07.03.2017
Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 03.09.2018