Regulamin Nagrody Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dla wybitnych studentów i doktorantów Uniwersytetu