Deklaracja dostępności cyfrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Oświadczenie w sprawie dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – www.umg.edu.pl.

Wytyczne dostępności WCAG: Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 - https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/
Poziom osiągnięty: Poziom AA
Lista uwzględnionych technologii tworzenia treści internetowych: HTML, CSS, Jquery.

 

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Uniwersytet Morski w Gdyni dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.umg.edu.pl zgodnie z Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Status pod względem zgodności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez zewnętrzną firmę: HEKTORWEB adres internetowy: https://www.drupalninja.pl mail: infoatdrupalninja.pl

Ocena została przeprowadzona na list kontrolnych opublikowanych na stronie https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo  Ocena została przeprowadzona przy pomocy następujących aplikacji i programów komputerowych: Total Validator, Screaming Frog, Test - European Internet Inclusion Initiative.

Ocenie zostały poddane następujące serwisy:
https://umg.edu.pl/
https://we.umg.edu.pl/
https://wn.umg.edu.pl/
http://wm.umg.edu.pl/
https://wznj.umg.edu.pl/
https://bip.umg.edu.pl/

Wszystkie wymienione powyżej strony internetowe są w znacznej części zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- nie wszystkie filmy posiadają napisy rozszerzone
- filmy nie posiadają audiodeskrypcji

Co ważne, dla wszystkich informacji które nie spełniają wymagań WCAG z poziomu AA jest zapewniony alternatywny dostęp, poprzez możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza języka migowego (online)

Data sporządzenia deklaracji: 2024-25-03

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy mogą skorzystać z opcji powiększania tekstu oraz zmiany kontrastu strony
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. 
  • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres dostepnoscatumg.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni