Logo HR w UMG

We wrześniu 2018 roku Uniwersytet Morski w Gdyni został wyróżniony przyznaniem Uczelni Logo HR Excellence in Research.

Najistotniejsze korzyści z wyróżnienia Logo HR Excellence in Research:

  • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników,

  • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R).

 

grudzień 2016
Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców 

styczeń 2017
Letter of Endorsement - złożenie dokumentu potwierdza rozpoczęcie w UMG działań na rzecz pozyskania wyróżnienia Logo HR

marzec 2017
Komisja Europejska potwierdza przyjęcie deklaracji UMG 

2017
Prace nad Strategią HR dla naukowców:

  • badanie ankietowe
  • raport z badania ankietowego
  • konsultacje z doktorantami

czerwiec 2017
Cykl seminariów na czterech wydziałach UMG prezentujących realizowane działania

listopad 2017
Spotkanie z dziekanami wydziałów i pracownikami działu kadr, na którym przedstawiono realizowane działania

grudzień 2017
Powołanie Zespołu ds. monitorowania wdrożenia Strategii HR dla pracowników naukowych UMG

styczeń 2018
Przesłanie Gap Analysis oraz Action Plan do Komisji Europejskiej

wrzesień 2018
UMG otrzymuje wyróżnienie HR Excellence in Research 

2018
Realizacja zaplanowanych zadań 

wrzesień 2020
Złożenie Raportu Przejściowego

2020
UMG otrzymuje Raport z oceny okresowej

2020
Kontynuacja prac nad wdrożeniem Strategii HR

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki