Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Morski w Gdyni realizując założenia polityki morskiej RP oraz kierując się priorytetami strategii rozwoju Uczelni, od wielu lat rozwija pomyślnie współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, dydaktycznymi oraz instytucjami międzynarodowymi.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą