Organizacje międzynarodowe

Doskonalenie procesów edukacyjnych i szkoleniowych oraz rozwój prac badawczych realizowane jest między innymi dzięki aktywnej działalności pracowników UMG w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą