Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO przy PRS S.A.

 

Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO został powołany 20.06.1967 r. przez Ministra Żeglugi, który równocześnie ulokował go przy Polskim Rejestrze Statków, którego obecnie prezesem jest dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG.

Celem działania ośrodka, zgodnie z Regulaminem nadanym w 1974 r. przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, jest prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą