Szkoła Doktorska

Witamy na stronie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się na nowych zasadach. Zostały zlikwidowane studia III stopnia, powstały jednak szkoły doktorskie, które przygotowują kandydatów do otrzymania stopnia doktora.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzi kształcenie w dwóch dyscyplinach:

  • nauki o zarządzaniu i jakości;
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Zainteresowanych studiami w naszej Szkole Doktorskiej zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji. Doktorantów zaś zapraszamy do śledzenia aktualności.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia