Szkoła Doktorska

Witamy na stronie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzi kształcenie w dyscyplinach:

  • nauki o zarządzaniu i jakości;
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport;
  • nauki o Ziemi i środowisku. 

 

Misją Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest interdyscyplinarne przygotowanie doktorantów do pracy naukowej, dydaktycznej i eksperckiej na rzecz środowiska akademickiego, społecznego i gospodarczego poprzez samodzielny i dostosowany do standardów naukowych dobór przedmiotów realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę o wysokich kompetencjach społecznych.

Absolwenci SD UMG są przygotowani do planowania i realizowania własnej kariery naukowej oraz sprostania wymaganiom stawianym współczesnym naukowcom jako autorytetom w wybranej dyscyplinie naukowej oraz budzącym szacunek i zaufanie społeczne nauczycielom akademickim.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia