Kontakt

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG

Pokój: C-26
Telefon: 58-5586-281
E-mail: a.ocieczekatwznj.umg.edu.pl

 

Biuro Szkoły Doktorskiej

mgr Joanna Kłosińska

Pokój: B-109
Telefon: 58-5586-423
E-mail: szkola.doktorskaatsd.umg.edu.pl

Czynne 8.00-14.00

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki