Rekrutacja

Osoby zainteresowane kontynuacją studiów i chcące zyskać nowe cenne kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a ich zainteresowania naukowe dotyczą dyscyplin: 

  • nauki o zarządzaniu i jakości; 
  • elektronika, elektrotechnika, automatyka i technologie kosmiczne; 
  • inżynieria lądowa geodezja i transport;
  • nauki o Ziemi i środowisku 

zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i aplikowania na studia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Ukończenie studiów i zyskanie stopnia doktora otwiera wiele drzwi i umożliwia rozpoczęcie kariery badawczo-naukowej.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia