Rekrutacja

Osoby zainteresowane kontynuacją studiów i chcące zyskać nowe cenne kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a ich zainteresowania naukowe dotyczą dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości lub elektroniki, elektrotechniki i automatyki, zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i aplikowania na studia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Ukończenie studiów i zyskanie stopnia doktora otwierają wiele drzwi i umożliwiają rozpoczęcie kariery badawczo-naukowej.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia