Terminy

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie 26.08.2024 r. do 31.08.2024 r., w godzinach 8.00 - 14.00. 

Przed dostarczeniem dokumentów należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacji Kandydatów oraz uzupełnić wszystkie wymagane formularze, załączyć dokumenty, zdjęcia, a także pobrać wygenerowane dokumenty do podpisania i dostarczenia do Biuro Szkoły Doktorskiej. 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do Szkoły Doktorskiej odbędzie się w dniu 03.09.2024 r. O godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem. 

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi do dnia 06.09.2024 r.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki