Krok po kroku

 

1. Zapoznaj się z Zasadami Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

2. Zarejestruj się (utwórz konto) oraz zapisz się w Systemie internetowej rekrutacji kandydatów, wypełnij wszystkie wymagane formularze. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w zakładce IRK

3. Pobierz, wydrukuj i podpisz dokumenty z IRK (kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie do inne szkoły doktorskiej).

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto o numerze wskazanym w IRK (numer konta podany jest w części Płatności w IRK)

5. Złóż wszystkie wymagane dokumenty w Biurze Szkoły Doktorskiej (pok. B-109), mieszczącym się w budynku B UMG przy ul. Morskiej 83 w Gdyni. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia