Opłaty

Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UMG wynosi 85,00 złotych.

Wpłaty należy dokonać na konto o numerze wskazanym w IRK. W tytule płatności należy podać: Szkoła Doktorska - imię i nazwisko kandydata. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni