Regulaminy

Organizacja, zasady i przebieg studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są opisane w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Natomiast zasady nadawania stopni naukowych określone zostały w Regulaminie nadawania stopni naukowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

B.Hryciuk
17.11.2020
Wprowadzenie:
B. Hryciuk 17.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 30.08.2021