Uchwała Senatu nr 198/XVI

Rodzaj: 

Uchwały Senatu UMG

Numer: 

198/XVI

Data: 

26.09.2019

Status: 

obowiązujący

z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania stopni naukowych


tekst jednolity Regulaminu nadawania stopni naukowych UMG nadano zarządzeniem nr 6 Rektora UMG z dnia 3 lutego 2022 r. - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0622

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych postanowieniami: uchwały nr 28/XVII Senatu UMG z dnia 11 marca 2021 r. oraz uchwały nr 81/XVII Senatu UMG z dnia 20 stycznia 2022 r.


zmiany przyjęte uchwałą nr 153/XVII Senatu UMG z dnia 27 października 2022 r. - https://umg.edu.pl/uchwala-153/XVII


zmiany przyjęte uchwałą nr 158/XVII Senatu UMG z dnia 1 grudnia 2022 r. - https://umg.edu.pl/uchwala-158/XVII


 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Senat UMG
26.09.2019