Uchwała Senatu nr 198/XVI

Rodzaj: 

Uchwały Senatu UMG

Numer: 

198/XVI

Data: 

26.09.2019

Status: 

obowiązujący

z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania stopni naukowych


tekst jednolity Regulaminu nadawania stopni naukowych UMG nadano zarządzeniem nr 7 Rektora UMG z dnia 23 lutego 2024 r. - https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-0724

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych postanowieniami uchwał Senatu UMG: nr 28/XVII z dnia 11 marca 2021 r., nr 81/XVII z dnia 20 stycznia 2022 r., nr 153/XVII z dnia 27 października 2022 r., nr 158/XVII z dnia 1 grudnia 2022 r., nr 236/XVII z dnia 11 stycznia 2024 r.


 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Senat UMG
26.09.2019